Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

CV – et vigtigt grundlag for fælles indsats

  • Print Page

CV – et vigtigt grundlag for fælles indsats

CV’et er grundlaget for det samarbejde den ledige selv, jobcentret og muligvis a-kassen har, for at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

I CV på Jobnet indtaster den ledige borger alle oplysninger om sin tidligere erhvervserfaring og kompetencer, der tilsammen tegner et billede af, hvad han kan tilbyde en fremtidig arbejdsplads. Når alle relevante oplysninger skal med, handler det om, at CV’et på Jobnet er et stam-CV, som borgeren kan udsøges fra, og ikke et nødvendigvis et målrettet CV som kan sendes direkte til en arbejdsgiver.

Formål for borgere

For borgeren skal CV’et først og fremmest give afklaring af hvilke styrker, borgeren har på arbejdsmarkedet og dermed hvilke jobmuligheder, der er relevante. Det udgør samtidig den lediges ”salgsværktøj” overfor mulige arbejdsgivere.

Formål for jobkonsulenter

For jobkonsulenter hjælper indblikket i borgerens CV til at udøve rådgivning på et bredere grundlag.
For jobcenterkonsulenter i jobcentre, som har adgang til CV-udsøgningen, giver den samlede mængde af grundigt udformede CV’er et godt grundlag for at søge ledige borgere frem, med netop de kvalifikationer eller den erfaring, en arbejdsgiver efterspørger. Udsøgningen kan foretages på tværs af kommuner.

Formål for virksomheder

Virksomhedskonsulenten og arbejdsgivere har også adgang til at foretage CV-udsøgning. 

Du kan læs mere om CV-udsøgningen under For Virksomheder.

Vision for CV'et

I 2014-2015 kom en forbedret udgave af CV på Jobnet med den målsætning at forbedre såvel indfrielsen af ovenstående formål, som borgernes brugeroplevelse på CV.Visionen med dette nye CV er, at ledige borgere oplever CV’et som et nyttigt og tidssvarende værktøj i relation til deres jobsøgning, som det er relevant at udfylde og løbende holde ajour, så de i højere grad udformer tilstrækkelige og fyldestgørende CV’er. 

Det vil betyde, at man i Jobnet opnår en optimering af data i CV’ banken over de kompetencer, der findes blandt ledige borgere. Således optimeres også virksomheders mulighed for at finde den arbejdskraft, de har behov for og borgers muligheder for at blive udsøgt af mulige arbejdsgivere eller virksomhedskonsulenter.

CV’ets udspring og sammenhænge

Det nye optimerede CV har for dagpengemodtageres vedkommende sit udspring i den del af Beskæftigelsesreformen, der handler om it–understøttelse af Virksomhedsservice.

Læs om Virksomhedsservice på star.dk (nyt vindue)

Det er beskrevet, at jobcentrene skal holde fokus på at hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har behov for. Det kræver som udgangspunkt, at CV’erne på Jobnet er velegnede til at anvende som objekter for udsøgning.

CV’et indgår som et af de værktøjer, der anvendes i det fælles kontaktforløb mellem dagpengemodtagere og jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.  

Læs om Det Fælles Kontaktforløb på star.dk (nyt vindue)

CV’et indgår som element i pilotprojektet Den gode samtale 2.

Læs om Den gode samtale 2 på star.dk (nyt vindue) 

CV’et er det første, den ledige borger skal udfylde, når han tilmeldes. Den udgør en form for grundpille, som andre IT-værktøjer skal ses i sammenhæng med. Det gælder fx Min Plan, hvor den plan, der aftales tager afsæt i den lediges uddannelse, erfaringer og kvalifikationer. Det gælder også den lediges Joblog, hvor den lediges jobsøgning ligeledes skal afspejle, hvad han konkret kan tilbyde en arbejdsgiver.

Læs mere om Min Plan

Læs mere om Joblog

Lovgivning

Læs om lovgivningen vedrørende CV på Jobnet.

Ved at følge linket til retsinformation.dk, vil du udsøge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs om Lov om aktiv beskæftigelsesindsats på retsinformation.dk (nyt vindue)

Du vil hermed få den gældende version af loven vist. Klik på Ctrl eller Command og F, for at få søgefunktionen frem. Søg derefter på ”CV” og du vil få vist de relevante paragraffer.