Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i CV. Ændringerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes. 

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

10.01.2017 Ønske om ændret formatering i CV som tekstdokument (117564)
Når CV'et er omdannet til tekstdokument (Word) er det vanskeligt at foretaget ændringer i pga. formatering. Desuden ønskes årstal venstrestillet.
10.01.2018: Ændringsønske er indmeldt.

11.04.2017 Mulighed for at kunne registrere modersmål (99133)
Muligheden for at borgerne kan registrere modersmål efterspørges, da sprogkendskab på modersmålniveau er en efterspurgt kompetence.
11.04.2017: Ændringsønske er indmeldt.

06.02.2017 Ønske om krav om mindst én kontaktoplysning i CV (96640)
Der er i de personlige oplysninger i CV'et på Jobnet ikke krav til borgeren om registrering af kontaktoplysning i form af tlf. nr. og/eller e-mailadresse. Hvis borgeren har registreret kontaktoplysninger, kan han dog ikke vælge at skjule både tlf. nr. og e-mailadresse for arbejdsgivere.
Der er ønske om krav til registrering af mindst én kontaktoplysning i form at tlf. nr. eller e-mailadresse, sådan at virksomheder kan komme i kontakt med borgeren.
16.03.2017: Under analyse

02.02.2017 Ønske om ændring af oplysning om CV-godkendelsesdato (96558)
På Jobnet bliver der vist information om godkendelsesstatus ('Dit CV er godkendt' eller 'Dit CV er ikke godkendt'). Under status bliver der i parentes vist dato for godkendt/ikke godkendt med teksten '(opdateret dd-mm-åååå)'. Mange borgere tolker imidlertid teksten anderledes - at der er tale om datoen for, hvornår CV'et senest er opdateret.
26.09.2017: Tidspunkt for implementering er endnu ikke fastlagt

23.11.2016 Ønske om markering af obligatoriske felter for ikke tilmeldte (94406)
Borgere, der ikke er meldt ledig, får ikke hjælp til udfyldelse af CV. De obligatoriske felter er ikke markeret.
23.11.2016: Ændringsønske er indmeldt.

22.06.15 Ønske om adgang til Arbejdsmarkedsbalancen direkte fra 'Min side'
10.10.2015 I løbet af 2015 - 16 indføres, at borgeren flere steder får oplyst, hvor mange aktuelle job, der er inden for hans område. Det vil både være fra 'Jeg søger job som' og fra 'Min plan' med Jobmål og krav til jobsøgning. På sigt vil der blive indarbejdet flere overvågningsværktøjer til gavn for både borgeren og sagsbehandleren.

15.03.2015 Ændring i visning af forslag til kvalifikationer
Ønske om, at kvalifikationer er sorteret i forhold til de stillingsbetegnelser, som borgeren har registreret.
10.10.2015: Hvis kvalifikationerne vises i henhold til de stillingsbetegnelser, som de er knyttet sammen med, kan man - hvis borgeren har registreret mange kvalifikationer - risikerer, at de ikke når dem alle igennem. I nuværende situation får de vist forskellige kvalifikationer, der minder dem om alle deres kompetencer, som ikke behøver at være knyttet til en bestemt stillingsbetegnelse. Ønsker borgeren kun at se kvalifikationer, der er knyttet til en bestemt stillingsbetegnelse, kan han vælge denne visning. Ønsket imødekommes derfor ikke.

14.03.2015 Redigering af kvalifikationer (67642)
Ønske om, at Kvalifikationer fungerer på samme vis som Kørekort, Sprog og Faglig profil således at man kun kan foretage registrering/ajourføring, når der først er oprettet en kvalifikation. Knappen 'Tilføj kvalifikationer' skal således ikke vises.
14.03.2015: Ønske er indmeldt

13.03.2015 Ønske om, at faglig profil vises øverst i CV-udskriften
Det er også hensigten med feltet, men ved gennemgang af databasen og det indhold, der pt. er i felterne, vil vi vente indtil ordlyden 'Faglig profil' i stedet for 'Personlig beskrivelse' har vundet indpas både for borgere og sagsbehandlere, der tjekker CV'erne, så vi får det rette indhold i feltet. Derfor afventer vi lidt endnu med at flytte feltet.

31.12.2013 Automatisk gem ved indtastning i fritekstområder, der kan indeholde store mængder data (54690)
Vi ønsker, at der sendes et "keep-alive" signal til serveren, når brugeren indtaster tekster, så sider med lange indtastningsfelter ikke timer ud. Evt. kan man gemme indtastningen løbende, så brugerens indtastninger også kan overleve et crash.
31.12.2013: Ønske er indmeldt