Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Implementering af CV’et

 • Print Page

Implementering af CV’et

Styrelsen tager løbende stilling til, hvilken implementeringsstrategi, der skal anvendes, når der udvikles nyt. Læs her, hvilken strategi, der blev anvendt for CV’et.

 

Det blev besluttet at anvende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige implementeringsmodel for it-værktøjer i implementeringen af CV’et. Se nedenfor. 

Desuden blev det besluttet, at implementeringen i tillæg skulle omfatte et særskilt undervisningsforløb, se venligst nedenfor.

Tidsplan for Implementering af CV’et

Implementeringen af CV’et fandt sted fra 1. marts til 15. november 2015.

Styrelsens implementeringsmodel for it-værktøjer

Implementeringen af CV’et fulgte styrelsens model for implementering af it-værktøjer.

Det inkluderer:

 • Forudgående oplæg om formål, visioner og ændrede arbejdsgange på Jobcenterchefmøder og teamledermøder

 • Undervisning af jobcentrenes superbrugere på superbrugermøder i forbindelse med hver release 

 • Uddybende beskrivelser af releaseemner til superbrugerne publiceret til download.

 • Overordnede beskrivelser af kommende releaseindhold i it-nyhedsbrev for Jobcentre

 • Overordnede beskrivelser af funktioner, formål og visioner for de enkelte værktøjer på en særskilt implementeringsside

 • Publicerede besvarelser af hyppigt stillede spørgsmål på Jobnets Supportside

 • Fra 2016: Vejledninger/guides til borgerne på Jobnets supportside i anvendelsen af værktøjerne på Jobnet

 • Vejledningerne er også udstillet i værktøjet selvbetjening.nu til brug for jobcentermedarbejdere, når de guider borgerene

 • Mulighed for understøttelse til implementeringsopgaven ved henvendelse til de regionale Arbejdsmarkedskontorer – både for jobcentre og a-kasser

 • Telefonisk og digital support af Jobcentre ved henvendelse til Landssupporten

På it-koordinationsmøder med Arbejdsmarkedskontorerne drøftes statistikker, henvendelser og indtryk fra den samlede implementeringsindsats. Det danner baggrund for forslag til en eventuel yderligere implementeringsindsats.

Særskilt undervisning om CV'et

Det blev besluttet at implementeringsstrategien for CV’et også skulle omfatte et særskilt undervisningsforløb, som foregik i samme forløb som undervisning i Joblog og Jobkon.

Formålet var at undervise jobcentermedarbejdere i det nye CV’s formål og funktioner dels med henblik på at kunne vejlede ledige borgere, dels med henblik på, at jobkonsulenter i jobcentre selv kan foretage CV-udsøgning – også på tværs af kommunegrænser.
Undervisningsdeltagerne bestod af 2-3 jobkonsulenter fra hvert jobcenter. 

Undervisningsdeltagerne fik udleveret undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen. Siden da, er der sket en del udvikling af CV’et, derfor henvises til menupunktet Sådan bruges CV’et, for information om, hvordan værktøjet skal anvendes.