Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er fejl til CV beskrevet. Fejlene er modtaget af borgere, jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet:

08.09.2017 'Dit CV er læst af arbejdsgivere x antal gange' ser ikke ud til at virke (105395)
Under 'CV-søgbarhed' i 'Min historik' kan borgere aflæse, hvor mange gange arbejdsgivere har set/læst deres CV. Funktionaliteten virker ikke.
08.09.2017: Fejlmeldt

20.07.2017 Søgbart CV figurerer som ikke søgbart i DFDG (103935)
Vi har set eksempler på, at søgbare CV'er, der kan udsøges af arbejdsgivere, i DFDG står som ikke søgbare. Det betyder, at visningen af disse CV'ers søgbarhed i jobcentrenes og a-kassernes systemer vises forkert. I JobKon vises søgbarheden ligeledes forkert.
CV'et kan gøres søgbart ved at bekræfte borgerens tilmelding.
20.07.2017: Fejlmeldt

12.07.2017 Uddannelse kan ikke gemmes uden slutdato (102846)
Der er tidligere blevet rettet en fejl, hvor slutdatoen for uddannelse var markeret som obligatorisk, hvilket den ikke er. Herefter er der opstået en fejl, så der nu kræves en slutdato.
19.09.2017: Løst i release 2017-3 den 18.09.2017

26.06.2017 Erhvervserfaring, Uddannelse og Anden erfaring kan ikke gemmes med samme start og slut (100797)
'Erhvervserfaring', 'Uddannelse, kurser og certificering' og 'Anden erfaring' kan ikke registreres med samme start og slut - dvs. måned og år. Ved registrering af samme måned og år i 'Fra' og 'Til' bliver der desuden vist misvisende fejlmeddelelse: "Til dato' skal være senere end 'fra dato".
09.08.207: Fejlen er rettet den 08.08.2017 (efter kl. 16)

15.06.2017 Slettet kørekortsoplysning er kun slettet i CV'et på Jobnet (101698)
Der er set eksempel på, at en borger har slettet kørekortregistrering i CV'et på Jobnet, men oplysningen bliver fortsat vist i CV'et via den webservice, som benyttes i jobcentrenes sagsbehandlingssystem og i JobAG.
19.09.2017: Det har vist sig, at kørekortsoplysningen ikke er slettet i borgerens CV. Problemet ligger i CV-visningen i JobKon, hvor oplysning om truckcertifikat ikke bliver vist under 'Kørekort'. Løst i JobKon i release 2017-3 den 18.09.2017

31.03.2017 Afmeldt borger kan ikke sætte CV 'Ikke-søgbart' (98541)
Der er set et eksempel på, at en borger, der er afmeldt som dagpengemodtager, ikke kan sætte CV'et 'Ikke-søgbart' efter selv at have sat det søgbart efter afmeldingen. Kontaktgruppen er ikke afsluttet.
26.04.2017: Fejlen kan omgås ved at jobcentret afslutter kontaktgruppen

06.06.2016 Kvalifikation ligger forkert sted (88953)
Kvalifikationen 'Linjefag, kristendomskundskab/religion' findes under stillingsbetegnelsen 'Vejasfaltør'
19.09.2017: Løst i release 2017-3 den 18.09.2017

05.02.2016 Stavefejl i stillingsbetegnelser (83052)
Der er stavefejl i tre stillingsbetegnelser, hvor der er et 'e' for meget i  fx maskinfører og andre stillingsbetegnelser med ordet 'maskin'.

Den korrekte stavemåde er:

Landbrugsmaskinmekaniker
Landbrugsmaskin-mekanikerlærling
Entreprenørmaskinmekaniker
26.09.2017: Løst i DFDG i release 2017-2 og efterfølgende løst på Jobnet.