Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar

  • Print Page

Spørgsmål og svar

Oversigt over spørgsmål og svar i forbindelse med CV:

12.10.2017 Hvordan registreres en uddannelse fra udlandet, der ikke er godkendt i Danmark?
Uddannelser, der ikke er godkendte i Danmark skal registreres under 'Uddannelse, kurser og certificeringer', men det er vigtigt, at borgeren i friteksten til uddannelsen skriver, at den er taget i udlandet men ikke godkendt i Danmark. Er der tale om, at borgeren har en proces i gang mhp at få uddannelsen godkendt i Danmark, bør det ligeledes skrives.
At uddannelsen ikke er godkendt, er ikke det samme som, at borgeren intet ved om emnet, og derfor bedre at skrive præcis hvordan det hænger sammen frem for blot at skrive, at man har en almindelig skolegang.

29.03.2017 Må jobcentret videregive CV fra Jobnet til virksomheder uden borgerens samtykke?
Borgers CV på Jobnet kan videregives til virksomheder uden borgerens forudgående samtykke. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at CV'et skal udskrives på en sådan måde, at de felter, som borgeren evt. har valgt at skjule, ikke bliver vist i udskriften. Hvis CV'et udskrives fra JobKon, er udskriften tilrettet, så skjulte felter ikke vises i udskriften.

I forbindelse med oprettelse af CV'et bliver borgeren oplyst om, at han ikke må indskrive personfølsomme oplysninger i CV'et, men jobcentret skal under alle omstændigheder sikre sig, at der ikke er skrevet personfølsomme oplysninger i CV'ets fritekstfelter. Hvis det er tilfældet skal fremsendelse til virksomhed ske med sikker post, ligesom jobcentret ved samtale med borgeren bør vejlede denne til at få opdateret CV'et og dermed få slettet de personfølsomme oplysninger.

08.10.2016: Hvilke felter er obligatoriske før end et CV kan blive søgbart?
Følgende felter skal være udfyldt for at CV'et kan blive søgbart:

  • Erhvervserfaring: hvis borgeren ikke har erhvervserfaring, skal han registre dette
  • Uddannelse, kurser og certificeringer: det er vigtigt, at borgeren udfylder alle relevante data, men i dette felt er det registrering af uddannelse, der som minimum skal være udfyldt
  • Jeg søger job som: under dette menupunkt skal der være registreret:
    • mindst én stillingsbetegnelse (hvilket normalt sker ved tilmeldeingen)
    • ansættelsesbetingelser, der er forudfyldt men kan ajourføres

15.10.215: Hvorfor står den faglige profil ikke øverst i CV-udskriften?
Det er også hensigten med feltet, men da vi har set i databasen og det indhold, der pt. er i felterne, vil vi gerne vente indtil ordlyden 'Faglig profil' i stedet for 'Personlig beskrivelse' har vundet indpas både for borgerne og sagsbehandlerne, der tjekker CV'erne, så vi får det rette indhold i feltet. Derfor afventer vi lidt endnu med at flytte feltet.

04.06.2015: Hvorfor er den faglige profil ikke et obligatorisk felt?
Vi ønsker ikke i CV'et at have for mange obligatoriske felter, da vi mener, at den enkelte jobkonsulent, der sidder med borgeren, skal have myndigheden til at bestemme hvilke felter, den pågældende borger skal udfylde. Dette ud fra et kendskab til de forskellige arbejdsområder.

20.04.2015: Hvorfor er alle kvalifikationer ikke knyttet til en stillingsbetegnelse?
Vi har to typer af kvalifikationer - kvalifikationer, der altid har været i Jobnet, og som er knyttet til en stillingsbetegnelse og kvalifikationer, som er importeret fra jobbing.dk, hvor de ikke er knyttet til en stillingsbetegnelse.
Kvalifikationer er noget, som borgeren har og dette uafhængigt af et bestemt job. Det er klart, at forskellige job kan have givet borgeren kvalifikationerne, men mange kvalifikationer kan benyttes i flere job. Det er derfor ikke vigtigt, at der er sammenhæng mellem stillingsbetegnelse og kvalifikation.