Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sådan anvendes CV’et

  • Print Page

Sådan anvendes CV’et

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering publicerer forskellige former for vejledninger til de forskellige brugere, som skal betjene værktøjerne. Nedenfor findes en oversigt med links til vejledninger til CV’et.

Landssupporten udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes i vejledningen af borgere og virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære Jobnet at kende.
Borgere har adgang til guide i CV’et på Jobnet.

Jobcentre har adgang til den samme guide til CV’et via Jobnets supportside

Videoer om CV'et

For at understøtte borgernes forståelse af CV’ets funktioner og hvordan, de skal bruges, har styrelsen udviklet en video om CV’et til brug for borgeren. 

Sagsbehandlere kan med fordel se videoen, hvor borgeren føres igennem funktionerne trin-for-trin, for at få indblik i borgerens arbejde.

Releasenotes om CV'et til superbrugere

I forbindelse med ny release, som finder sted 4 gange om året, udarbejder styrelsens Landssupport udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse. Derudover udarbejdes der tilsvarende dokumenter i forbindelse med fejlrettelser.

Den ledige borger har mulighed for at anføre deres kendskab til en række sprog. 

Personfølsomme data i arbejdet med CV’et

Kommuner og private aktører, f.eks. a-kasser og jobportaler, kan få adgang til CV’et i Jobnet ved hjælp af en webservice aftale.

Da CV’et indeholder personfølsomme oplysninger, kræver det, at kommunen eller den private aktør og STAR skal indgå en særlig tilslutningsaftale, hvorved det sikres, at de forpligtes til at overholde persondatalovens krav om udveksling af personfølsomme oplysninger.

Hvilke henvendelser får borgeren om CV’et?

Borgeren modtager løbende påmindelser og beskeder til borgeren om CV. De minder borgeren om, at han skal udfylde CV’et, eller opfordrer til at han udfylder flere emner.
Det kan ske ved, at de enten selv tilmelder sig på Jobnet, eller at sagsbehandleren i jobcentret, med borgerens samtykke, tilmelder dem via det kommunale sagsbehandlingssystem.