Fravær og fritagelser

Bilag 2: Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler version 12.0 (Bilaget er fjernet, da det ikke er tidsvarende. En ny version er under udarbejdelse)

Oversigt over fravær og fritagelser med angivelse af visningsnavn på Jobnet (December 2017)