Fravær og fritagelser

Bilaget hører til vejledningen 'Vejledning i registrering hos jobcentre m.v.', der findes under fanebladet 'Vejledninger'.

Bilag 2: Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler version 12.0 (bilaget er under revision)

Oversigt over fravær og fritagelser med angivelse af visningsnavn på Jobnet (Juni 2017)