JC-superbrugerforum

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med de decentrale arbejdsmarkedskontorer etableret superbrugerfora i hver af de 3 arbejdsmarkedskontorer.

I superbrugerforaerne deltager superbrugere fra jobcentrene og repræsentanter fra arbejdsmarkedskontorerne samt Landssupporten.

Formålet med superbrugerforum er at få etableret en god forståelse i jobcentrene for det it-landskab beskæftigelsesindsatsen bevæger sig indenfor - med udgangspunkt i Det fælles Datagrundlag.

Her på siden vil vi samle indkaldelser, mødeoplæg, undervisningsmateriale (oprettet af STAR eller af jobcentre), som alle kan drage nytte af etc.

Med henblik på vidensdeling på tværs af regionerne, findes her en oversigt over superbrugerne i de enkelte jobcentre:

Oversigt over superbrugere