Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Webinarer

  • Print Page

Webinarer

Efter afholdte webinarer vil vi på denne side lægge:

  • Videoen fra webinaret til dem, der ikke kunne deltage eller et gensyn
  • PowerPoint, der er benyttet under mødet
  • Spørgsmål, der er indsendt under og umiddelbart efter mødet - med tilhørende svar

Oplysningerne vil findes på siden indtil næste release, hvor der afholdes nye webinarer. Spørgsmål og svar vil blive indarbejdet i relevante temaer og vejledninger.

Webinar om ændringer i Joblog den 13. september 2017:

Video (33 min.)

PowerPoint

Spørgsmål og svar:

Kan borgeren også se på hvilke logs de har uploadet CV  og ansøgning?
Svar: Ja, men kun ved at åbne loggen. Der vises ikke ikoner på borgerens joblog-teaser.

Kan jobcentret se, om andre kommuners borgere søger uden for deres kommunes område?
Svar: Nej, jobloggen anses ikke for at være formidlingsrelevante oplysninger, hvorfor det kun er borgerens egen kommune, der kan se denne.

Hvorfor vælger I at bruge fugleflugtslinje i km-afstand?
Svar: Man kan altid drøfte definitionen af afstand, der kan være alt fra den korteste vej i bil, den nemmeste vej i bil, den korteste vej på cykel via skovstier etc. Der er derfor ikke en entydig definition, hvorfor fugleflugtslinje er blevet valgt, da alle kan forholde sig til denne værdi. Samtidig har vi valgt også at beregne offentlig transport.

Vil joblogs før releasen blive geokodet, hvis den ajourføres?
Svar: Ja, hvis en joblog fra før releasen ajourføres, bliver den geokodet og vist på kort, lige som der beregnes afstand og offentlig transport.

Webinar om bekræftelse af kontaktoplysninger den 14. september 2017:

Video (15 min.)

PowerPoint

Spørgsmål og svar:

Hvis borger ikke godkender vores indtastede kontaktoplysninger i KSS - bliver der så forsat påmindet eller afventes der godkendelse fra borger?
Svar: Hvis en sagsbehandler har registreret kontaktoplysningen, skal borgeren ikke bekræfte den for at kunne modtage SMS- og e-mailservice.

Hvis en borger ændrer sine kontaktoplysninger - email eller telefonnummer - slår deres ændring igennem i KSS stamoplysninger (således at borgeren faktisk kan slette oplysninger i KSS)?
Svar: Svaret er ja. E-mailadresse, mobilnummer og fastnetnummer er DFDG-data, som både borgeren (via Jobnet), KSS og evt. a-kasse kan ændre.

Får alle tilmeldte nye som gamle besked på, at de skal bekræfte deres kontaktoplysninger?
Svar: Borgere - uanset om de er tilmeldt eller ej - vil få tilbudt at bekræfte deres eksisterende kontaktoplysninger i status 'Oprindeligt ikke verificeret' eller 'Oprettes af sagsbehandler'.
De borgere, som fra og med den 16.09.2017 registrerer eller ændrer kontaktoplysning på Jobnet skal bekræfte kontaktoplysning (status 'Endnu ikke verificeret til huskeservice) for at kunne modtager SMS- og e-mailservice.

Webinar om Min side for revalidender den 13. september 2017:

Video (13 min.)

PowerPoint

Spørgsmål og svar:

Når der nu ikke er pligt ift. kvittering - hvorfor står der så SKAL ? i besked om at du SKAL kvittere inden 20. sept - og hvorfor er der egentlig en frist ift. dette?
De kan ikke sende kommentar ind ift. Min plan medmindre de har kvitteret først – bør det ikke fremgå at dette er konsekvensen ift. undladelse af kvittering?
SVAR: Det er er i sin tid besluttet, at alle får vist den samme notifikation med frist - uanset om borgeren har pligt til at gøre sig bekendt med 'Min plan' på Jobnet eller ej.
Mulighed for indsendelse af kommentar er kun til stede i plan af typen 'Uddannelsesplan'. Denne plantype er dog ikke en mulighed for borgere i kontaktgruppe 4, 5 og 11.

Ingen af de viste målgrupper 4, 5 eller 11 har mødepligt til selvbookede møder vel?
Svar: Det er korrekt forstået. 'Ret og pligt-teksten kan ses i pkt. 2.4 i Releasenote til Jobnet pr. 18. september 2017.