Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

JobKon

 • Print Page

JobKon

Der er oprettet et nyt modul JobKon, der er en sammenskrivning af Jobnet for jobkonsulenter - jobkonsulent er taget som et fælles begreb for alle medarbejdere i jobcentre, a-kasser og andre aktører, der har brug for at kunne foretage opslag på oplysninger om borgerne i JobKon.

Hovedformålet med JobKon er:

 • at etablere en side for sagsbehandlere, der kan spejle det, borgeren ser på Jobnet 
 • at etablere en side for sagsbehandlere, hvor sagsbehandleren kan udsøge flere borgere ad gangen, så der skabes overblik for sagsbehandleren
 • at udfase Jobnets Administrationsportal, der fungerer i et ikke-tidssvarende system
 • at forbedre samtalerne mellem sagsbehandler og jobsøger

De data, der vises i JobKon stammer fra oplysninger i henholdsvis Det fælles Datagrundlag og data, som borgeren har registreret på Jobnet.

For nuværende er der følgende funktioner i JobKon:

 • Opslag på borger med oplysning om stamdata, CV, joblog, forberedelsesskema og et beskedmodul, hvor a-kassen kan sende 'Udkast til plan' og jobcenter og anden aktør kan aflæse udkastet.
  Jobcenter og a-kasse har adgang til disse oplysninger for egne borgere / medlemmer. Anden aktør har adgang til beskedmodulet.
 • CV-søgning for medarbejdere i jobcentret
 • Joblog-søgning for medarbejdere i jobcentrer og a-kasser

Der vil blive udfærdiget vejledninger til de enkelte områder i JobKon, som vil blive publiceret på dette site.

I venstremenuen findes følgende områder:

 • Kendte fejl
 • Ændringsønsker
 • Spørgsmål og svar

De tre områder vil blive gennemgået en gang månedligt med henblik på at give en status på fejlrettelse og om ændringsønsker imødekommes. Mangler der svar på spørgsmål, vil disse ligeledes blive taget op én gang om måneden.