Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

På denne side er ændringsønsker til JobKon beskrevet. Ønskerne er modtaget af jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hvert ønske vil blive angivet. Ønsker til visning af CV og CV-søgning findes under temaet 'CV':

24.05.2017 Ønske om at borger via Jobnet skal kunne starte en besked til sagsbehandler (100885)
Der er modtaget ønske om, at borgere selv skal kunne starte en besked til jobcentret og/eller a-kassen via 'Min beskedbakke'.
Det skal være op til de enkelte jobcentre og a-kasser, om deres borgere/medlemmer skal have muligheden.
24.05.2017: Ændringsønske er oprettet

07.02.2017 Ønske om 'Vis kun borgere, der er tilmeldt et jobcenter' i tagsøgningen (96652)
Flere jobcentre er gået sammen i formidlings-/rekrutteringsnetværk og benytter landsdækkende persongruppeprojekter/tags til at markere kandidater. Der ønskes mulighed for i at kunne markere, at der i 'Tag søgning' kun ønskes vist borgere, der er tilmeldt et jobcenter.
07.02.2017: Ændringsønske er indmeldt

28.07.2016 Ændring til joblogdage - 'Midlertidigt arbejde' fritager ikke for brug af joblog (90382)
Fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' har hidtil fritaget borgeren for registrering i joblog - parallelt med, at borgeren ikke skal tjekke jobforslag. 
Styrelsen har på baggrund af en konkret henvendelse revurderet fritagelsen med den begrundelse, at midlertidigt arbejde ikke nødvendigvis er fordelt på hele kalenderuger, men kan være forskudt i forhold til kalenderuger. Der er krav om, at borgeren skal joblogge ugentligt, men ikke at det skal være en bestemt ugedag (som ved tjek af jobforslag).
Fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde' fritager således ikke for brug af joblog, hvorfor beregningen af joblogdage i joblogsøgningen skal tage højde for dette.
28.07.2016: Ændringsønske er indmeldt.

17.06.2016 De nye geografiske værdier skal ind i PDF-dokumentet (89320)
I dokumentet over borgerens logs vises udelukkende postnr. som geografi. Det betyder, at der kan være mange blanke felter, hvis borgeren har registreret et andet land end Danmark eller et område i Danmark. Disse nye værdier bør vises i dokumentet.
17.06.2016: Ændringsønske er indmeldt.

30.07.2015 Joblogsøgning og filtrering på postnr. (73451)
Ved filtrering på borgerens logs via postnr., kan der vises forkerte resultater, da logs oprettet på baggrund af annoncer fundet på Jobnet, angiver virksomhedens hovedadresse i postnr-filtreringen selv om arbejdsstedet ligger et helt andet sted. Det er især store virksomheder som fx Danfoss, med arbejdssteder beliggende andre steder i DK end i Norborg, der giver et misvisende søgeresultat. Forslaget er, at der i stedet foretages filtrering på kommuner. 
02.01.2017: Forventes implementeret i release 2017-3

30.06.2015 Afsender ses ikke i mails afsendt fra Beskedmodulet (72417)
Når en borger modtager en mail afsendt fra Beskedmodulet, står afsenderen som værende STAR. Der skal derfor i mailen tilføjes:
"Denne e-mail er afsendt af dit jobcenter og kan ikke besvares"
"Denne e-mail er afsendt af din a-kasse og kan ikke besvares".
26.09.2017: Forventes løst i release i 2018

23.06.2015 Udvidelse af joblogsøgning til at omfatte søgning på regioner (72085)
Da mange a-kasser ikke har underafdelinger, vil deres søgninger i joblogsøgningen være på landsplan, hvilket giver et uoverskueligt billede. Der skal derfor indføres mulighed for at søge på regioner.
14.06.2016: Vi arbejder på en implementering i 2017