Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er fejl til JobKon beskrevet. Fejlene er modtaget af jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet. Fejl i visning af CV og CV-søgning findes under temaet 'CV':

18.10.2017 Tags vises ikke i JobKon (108509)
Der er set eksempler på, at tags, der er korrekt registreret og dermed findes i DFDG, ikke vises på borgeren ved opslag i JobKon.
07.11.2017: Løst i patch den 07.11.2017 kl. ca. 16

26.09.2017 Fejl ved opslag på borger med midlertidig adresse(107492)
Der er set eksempler på, at der vises fejlebesked ved opslag på borger, som er registreret med personstatus 'Udrejst' og 'Uden bopæl i dansk folkeregister.
07.11.2017: Løst i patch den 07.11.2017 kl. ca. 16

25.09.2017 Aktuelle fraværsforhold vises ikke i JobKon (107479)
Det er konstateret, at aktuelle fraværsforhold ikke bliver vist under 'Stamoplysninger'.
11.10.2017: Løst den 10.10.2017

18.09.2017 Seneste tilmeldedato vises ikke i eksport af logsøgning (106313)
Der er set eksempel på, at det ikke er borgeren seneste tilmeldedato, som bliver vist i regnearket ved eksport af joblogsøgning.
18.09.2017: Fejlmeldt

04.08.2017 Fejl ved logsøgning med tidsinterval, der overskrider 180 dage (104291)
Søgning i joblog kan se med et interval på 180 dage, men hvis man søger i et interval, hvor startdatoen af søgningen er ældre end 180 dage fra d.d. fejler det.
20.09.2017: Der er ikke tale om en fejl, idet søgning kun kan foretages 180 dage tilbage i tid.

12.01.2017 Jobcenter kan ikke se a-kassers udkast til 'Min plan' i JobKon (95930)
Vi har set eksempler på, at man som jobcenterbruger ikke kan se a-kassens udkast til 'Min plan' under 'Beskeder' i JobKon.
06.09.2017: Problemet opstår, hvis a-kassen ikke som foreskrevet har sendt udkastet til jobcentret på jobcentrets hovednummer men har benyttet et subjobcenternummer. JobKon viser kun beskeder/udkast, som er er sendt til hovednummeret.