Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er fejl til JobKon beskrevet. Fejlene er modtaget af jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet. Fejl i visning af CV og CV-søgning findes under temaet 'CV':

19.02.2017 A-kasser kan ikke se kontaktoplysninger (119018)
Der er flere eksempler på, at a-kasse ikke har adgang til at se tlf. nr. og e-miladresse på medlemmer, som er overflyttet fra en anden a-kasse.
19.02.2018: Fejlmeldt

18.12.2017 Fejl ved opslag på udrejste borgere (107492)
Der har tidligere været fejl ved opslag på borgere, som i CPR har personstatus 'Udrejst'. Fejlen blev rettet den 07.11.2017 men er genopstået.
31.01.2018: Løst i patch den 30.01.2018

18.09.2017 Seneste tilmeldedato vises ikke i eksport af logsøgning (106313)
Der er set eksempel på, at det ikke er borgeren seneste tilmeldedato, som bliver vist i regnearket ved eksport af joblogsøgning.
18.09.2017: Fejlmeldt

04.08.2017 Fejl ved logsøgning med tidsinterval, der overskrider 180 dage (104291)
Søgning i joblog kan se med et interval på 180 dage, men hvis man søger i et interval, hvor startdatoen af søgningen er ældre end 180 dage fra d.d. fejler det.
20.09.2017: Der er ikke tale om en fejl, idet søgning kun kan foretages 180 dage tilbage i tid.

12.01.2017 Jobcenter kan ikke se a-kassers udkast til 'Min plan' i JobKon (95930)
Vi har set eksempler på, at man som jobcenterbruger ikke kan se a-kassens udkast til 'Min plan' under 'Beskeder' i JobKon.
12.02.2018: Problemet opstår, hvis a-kassen ikke som foreskrevet har sendt udkastet til jobcentret på jobcentrets hovednummer men har benyttet et subjobcenternummer. JobKon viser kun beskeder/udkast, som er er sendt til hovednummeret. Forventes løst i release 2018-2, sådan at DFDG validerer for, at besked er sendt til hovedjobcenter.