Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Status på brug af selvbook

  • Print Page

Status på brug af selvbook

Dette kort viser, hvor langt kommunerne er med implementering af selvbooking. Kortet på denne side viser, hvor stor en andel af jobsamtaler for dagpengemodtagere, der er selvbookede i hver kommune.

Bemærk, at fra december 2017 medregnes selvhenvendere ikke længere i opgørelsen. Selvhenvendere forstås som borgere, der deltager i en samtale i jobcenteret, men hvor en forudgående booking eller indkaldelse ikke finder sted.

I arkivet findes også opgørelsen for december 2017 efter den gamle metode.

Kortet viser tal for januar 2018

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 75 procent.
  • Gul: Jobcentre med en andel mellem 60 og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 60 procent.

Gennemsnit på landsplan
På landsplan er andelen af selvbookede samtaler 90,38 %

Datagrundlag
Kortet er opdateret den 08.02.2018 med data for januar. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af dagpengemodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.

Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på bi.star.dk, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage. 

Opdaterede kriterier for selvbook-kortet for dagpengemodtagere


Beregningsgrundlag

Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede jobsamtaler + indkaldte jobsamtaler).

  • Beregningen omfatter følgende målgrupper: Dagpengemodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse.
  • I beregningen indgår samtaletypen: Jobsamtaler imens Jobsamtaler med a-kassedeltagelse ikke indgår i beregningen (1. og 5./6. samtale er af denne type samt 16 måneders samtalen). 
  • I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang primo marts.Arkiv

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. Kontaktoplysningerne kan du finde her.

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.