Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Status på brug af selvbook

  • Print Page

Status på brug af selvbook

Dette kort viser, hvor langt kommunerne er med implementering af selvbooking. Kortet på denne side viser, hvor stor en andel af jobsamtaler for sygedagpengemodtagere, der er selvbookede i hver kommune, samt den enkelte kommunes andel af sygedagpengemodtagere på landsplan.

Kortet viser tal for august 2017.


Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 10 procent.
  • Gul: Jobcentre med en andel på mellem 5 og 10 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 5 procent.

Gennemsnit på landsplan

På landsplan er andelen af selvbookede samtaler 1,44 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 11.09.2017 med data for august måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af sygedagpengemodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.

Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på bi.star.dk, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage. 


Beregningsgrundlag

Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede opfølgningssamtaler x 100/(selvbookede opfølgningssamtaler + indkaldte opfølgningssamtaler).

  • Beregningen omfatter følgende målgrupper: Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse og fra ledighed (visitationsgruppe 2 og 3). 
  • I beregningen indgår opfølgningssamtaler. 
  • I beregningen indgår spontane samtaler, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte opfølgningssamtaler.

Næste opdatering
Kortet opdateres næste gang primo oktober 2017.

Arkiv

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. Kontaktoplysninger kan du finde her.

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.