Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om Jobcenter Planner

  • Print Page

Om Jobcenter Planner

I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen om sygedagpengereform, skal alle ledige fremover skal have adgang til at booke samtaler med jobcentret på Jobnet.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på den baggrund udviklet systemet ”Planner”, som stilles til rådighed for alle jobcentre.
Kommunerne har pligt til at anvende Jobcenter Planner til at udstille samtaler til Selvbooking. Læs mere her.

Planner bruges til at opsætte og udstille de samtalemuligheder og ledige tider, som skal være til rådighed, for at de ledige med adgang til en ”Min Side” på Jobnet.dk selv kan booke de samtaler de ønsker.
Samtidig styrer systemet hvilke tider der bliver booket, og giver information til sagsbehandlerne om dette. Planner kan bruges til central indkaldelse af ledige på traditionel vis, og udstille de indkaldte møder for borgeren på ”Min Side” på Jobnet.

Hvis Planner bruges optimalt, medfører det en række fordele for jobcentret, herunder:

  • Borgerne booker og ombooker selv møder, som de er indkaldt til, hvilket øger fremmødeprocenten og mindsker antallet af opkald til callcenteret for at få ændret mødetidspunkter.
  • Borgerne vælger selv dag og tidspunkt for mødet, hvilket øger fremmødeprocenten.
  • Planner har en kalenderoptimeringsfunktion, som automatisk kan fordele samtalerne i forhold til vejleder, team og falddato, hvorved manuelle opgaver i forbindelse med planlægning af møder minimeres eller bortfalder.
  • Ved hjælp af Jobcenter Planner kan en række opgaver i indkaldelsesarbejdet automatiseres og optimeres, idet der kan foretages masse-indkaldelser og at der kan indkaldes til gruppemøder.

STAR ruller Planner ud til samtlige jobcentre fra 2. kvartal 2014 til og med 2. kvartal 2015. Alle kommuner vil blive kontaktet med henblik på at aftale en implementeringsplan og undervisning i løbet af juni og august 2014.

Betænkning vedr. IT-understøttelse af beskæftigelsesreformen:

Ministeren og ordførerne fra forligspartierne har drøftet et par præciseringer til  udmøntningen af digitaliseringsdelen af forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Drøftelserne er mundet ud i en betænkning, som kan hentes her:

Betænkning til L59

Udvikling af Jobcenter Planner

Jobcenter Planner blev udviklet i perioden 2010-2014 med funktionerne Indkaldelse og Ombooking. Leverandør på denne del var Edora A/S
Fra 2014 har NNIT stået for drift og videreudvikling af funktionerne Indkaldelse og Ombooking, samt færdiggørelsen af funktionen Selvbooking.