Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om Jobcenter Planner

 • Print Page

Om Jobcenter Planner

I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen om sygedagpengereform, skal alle ledige fremover skal have adgang til at booke samtaler med jobcentret på Jobnet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på den baggrund udviklet systemet ”Jobcenter Planner”, som stilles til rådighed for alle jobcentre.
Kommunerne har pligt til at udstille samtaler til Selvbooking og mulighed for at anvende Jobcenter Planner til at udstille samtaler til Selvbooking. Læs mere her.

Jobcenter Planner bruges til at opsætte og udstille de samtalemuligheder og ledige tider, som skal være til rådighed for, at de ledige, der har adgang til en ”Min Side” på Jobnet, selv kan booke de samtaler de ønsker.
Samtidig styrer systemet, hvilke tider der bliver booket, og giver information til sagsbehandlerne om dette. Jobcenter Planner kan bruges til central indkaldelse af ledige på traditionel vis, samt udstille de indkaldte møder for borgeren på ”Min Side” på Jobnet.

Hvis Jobcenter Planner bruges optimalt, medfører det en række fordele for jobcentret, herunder:

 • Borgerne booker og ombooker selv møder, som de er indkaldt til, hvilket øger fremmødeprocenten og mindsker antallet af opkald til jobcenteret, for at få ændret mødetidspunkter.
 • Borgerne vælger selv dag og tidspunkt for mødet, hvilket øger fremmødeprocenten.
 • Jobcenter Planner har en kalenderoptimeringsfunktion, som automatisk kan fordele samtalerne i forhold til vejleder og team, hvorved manuelle opgaver i forbindelse med planlægning af møder minimeres eller bortfalder.
 • Ved hjælp af Jobcenter Planner kan en række opgaver i indkaldelsesarbejdet automatiseres og optimeres, idet der kan foretages masse-indkaldelser og at der kan indkaldes til gruppemøder.

STAR udrullede Jobcenter Planner ud til samtlige jobcentre fra 2. kvartal 2014 til og med 2. kvartal 2015. Den 1. september 2016 blev selvbooking obligatorisk for dagpengemodtagere.

Betænkning vedr. IT-understøttelse af beskæftigelsesreformen:

Ministeren og ordførerne fra forligspartierne har drøftet et par præciseringer til  udmøntningen af digitaliseringsdelen af forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Drøftelserne er mundet ud i en betænkning, som kan hentes her:

Betænkning til L59

Udvikling af Jobcenter Planner

Jobcenter Planner blev udviklet i perioden 2010-2014 med funktionerne Indkaldelse og Ombooking. Leverandør på denne del var Edora A/S
Fra 2014 har NNIT stået for drift og videreudvikling af funktionerne Indkaldelse og Ombooking, samt færdiggørelsen af funktionen Selvbooking.

   

  JC Planner support

  I Jobcenter Planner support teamet ønsker vi at sikre en hurtig fejlsøgning af dit problem, udfyld derfor skabelonen via nedenstående link.

  Udfyld fejlrapport

  Du har også mulighed for at kontakte os telefonisk. Vi har åbent fra 8-12 på alle hverdage.

  Tlf.: 7025 8925

  Status på udrulning

  Se status på udrulningen af Selvbooking - fordelt på kommuner:

  Dagpengemodtagere

  Jobparate KTH-modtagere

  Sygedagpengemodtagere