Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Opdaterede kriterier for selvbook-kortet for dagpengemodtagere

  • Print Page
 

11.07.2017|16:08|Jobcenter Planner

Opdaterede kriterier for selvbook-kortet for dagpengemodtagere

Opdaterede kriterier for selvbook-kortet for dagpengemodtagere

Styrelsen har opdateret kriterierne for selvbook-kortet for dagpengemodtagere for at afspejle, at det fra 1. september 2016 er blevet obligatorisk at selvbooke for denne målgruppe.

Styrelsen har måned for måned udarbejdet vejledende mål for andelen af frivillige selvbookinger for at støtte jobcentrene i implementeringsprocessen frem mod 1. september 2016. Styrelsen har nu opdateret kriterierne for at afspejle, at det er obligatorisk for dagpengemodtagere at selvbooke deres samtaler. Farvekoden afspejler dels, at alle jobsamtaler i udgangspunktet skal være selvbookede, og dels at der er en række forhold, som påvirker andelen af selvbookede samtaler i jobcenteret, og gør at det ikke vil være muligt for alle jobcentre at nå en selvbooking-andel på 100 pct. F.eks. påvirkes selvbooking-andelen af følgende forhold:

  1. Borgere, der er fritaget for selvbooking
  2. Borgere, der er frataget retten til selvbooking
  3. Borgere, der møder frem på jobcenteret og selv anmoder om en samtale, hvorefter der gennemføres en jobsamtale. Disse samtaler bliver registreret som indkaldte samtaler.
  4. Borgere, der i deres kontaktforløb tilbydes et yderligere antal jobsamtaler, som jobcenteret indkalder til.  


De opdaterede kriterier ser således ud: 

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 75 procent.
  • Gul: Jobcentre med en andel mellem 60 og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 60 procent.


Se det opdaterede kort med data for juni måned

Intensiveret samtaleforløb kan medføre en lavere selvbookingandel

Nogle kommuner kan have en relativt lavere andel af selvbookede jobsamtaler, som følge af, at de afholder flere jobsamtaler, end de har pligt til jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette kolliderer med, at fristen for at booke samtalen i bekendtgørelsen er fastsat til en uge før at jobsamtalen senest skal holdes. Samtidig fremgår det af bekendtgørelsen, at fristen for at booke en jobsamtale minimum skal være 8 dage efter det tidspunkt, hvor fristen er gjort tilgængelig på Jobnet. Det betyder, at fristen skal være tilgængelig på Jobnet senest 15 dage før, at jobsamtalen senest skal afholdes, og da der ikke kan gives overlappende frister, kan der maksimum gennemføres 2 selvbookede jobsamtaler om måneden.

Hvis en kommune f.eks. indkalder en ledig dagpengemodtager til fire jobsamtaler den første måned, vil det ikke være teknisk muligt at give frister inden for denne periode for alle fire jobsamtaler. Jobcentrene må derfor indkalde til de øvrige jobsamtaler. Jobcentre der benytter denne praksis, har derfor vanskeligt ved at nå en selvbooking andel over 75 %. 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til implementeringen af IT, kan du kontakte projektlederen i dit lokale Arbejdsmarkedskontor.

Arbejdsmarkedskontor Syd:
Emil Bülow emb@star.dk  
Henrik Foght Pedersen hfp@star.dk

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord:
Anne Korup Nielsen akn@star.dk
Thomas Holland Krogh thk@star.dk 

Arbejdsmarkedskontor Øst:
Anne Louise Hertz ahe@star.dk
Camilla V. Mortensen cam@star.dk

Status på udrulning

Se status på udrulningen af Selvbooking - fordelt på kommuner:

Dagpengemodtagere

Jobparate KTH-modtagere

Sygedagpengemodtagere