Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Joblog – borgerens værktøj til en struktureret jobsøgning

  • Print Page

Joblog – borgerens værktøj til en struktureret jobsøgning

I Jobloggen kan borgeren registrere alle sine jobsøgningsaktiviteter og det hjælper til at give overblik over aktiviteterne, både for den ledige selv og for sagsbehandleren.

Jobloggen er et digitalt værktøj som på den ene side understøtter ledige borgeres behov for at holde styr på og registrere deres jobsøgningsaktiviteter, og på den anden side sagsbehandlernes behov for at have indblik i både omfang og kvalitet af den enkelte lediges jobsøgning.

Jobloggen er derfor grundlag for såvel rådighedsvurderingen som for sagsbehandlernes rådgivning om fremadrettede jobsøgningsaktiviteter.

Formål for borgeren

Joblog giver borgeren et overblik over hans jobsøgning og andre jobsøgningsrelaterede aktiviteter. I Jobloggen kan borgeren ikke alene registrere den jobsøgning, han har foretaget, men han har også mulighed for gemme de annoncer og ansøgninger, han gerne vil søge fremadrettet. Han kan desuden planlægge hvordan og hvornår, han vil udføre jobsøgningen og lægge det i sin Jobnet kalender.

Borgeren kan også tilføje andre aktiviteter, fx netværksmøder og jobmesser til Jobloggen, så alle aktiviteter giver et samlet overblik.

De gemte joblogs er udgangspunkt for samtaler i jobcentret og a-kasse, og endelig er de gemte joblogs dokumentation for borgerens rådighed.

Formål for jobkonsulenten

Jobkonsulenter kan se borgerens Joblogregistreringer enten i deres eget sagsbehandlingssystem eller i Jobnet for Jobkonsulenter. Her kan de hurtigt danne sig et overblik over denne enkelte borgers jobsøgningsaktiviteter og dermed få input til rådighedsvurderingen.

Men indblikket giver også adgang til mere specifik viden om, hvilke konkrete jobs, den ledige ønsker at søge eller faktisk får søgt.

Hvis den ledige har valgt at bruge jobloggens planlægningsværktøjer og har uploaded sine jobansøgninger – kan jobkonsulenten se, den ledige arbejder og rådgive den ledige om arbejdet.

Hvis den ledige har lagt stillingsannoncer i sin Joblog, som endnu ikke har haft ansøgningsfrist, giver det jobkonsulenten mulighed for at tilbyde konkret rådgivning om, hvordan den ledige skal ansøge.

Hvis der er tale om en forsikret ledig, har sagsbehandlerne fra både a-kasse og jobcenter adgang til at se de samme oplysninger i den lediges Joblog og dermed et fælles udgangspunkt, når de tre parter skal samarbejde om, at få den ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobkonsulenter kan desuden foretage en Joblog udsøgning over ledige borgere med en specifik jobsøgningsadfærd,  fx ledige borgere, der ansøger indenfor få stillingsbetegnelser eller indenfor et begrænset geografisk område.

Vision for Joblog på Jobnet

Visionen med Jobnets Joblog er at den udover at opfylde behovet for registrering, skal kunne anvendes som en hjælp for borgeren til at udnytte sine jobsøgningsressourcer mere effektivt og målrettet.

Desuden skal den understøtte, at den tid, der bliver anvendt på at holde samtaler med sagsbehandlere kan handle om konkret og fremadrettet jobsøgning, fremfor den lediges dokumentation af tidligere jobsøgningsaktiviteter.

Joblogs´ udspring og sammenhænge

Joblog blev obligatorisk for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere som en del af Kontanthjælpsreformen.

I den forbindelse gennemførtes Projekt Jobrettet samtale I, hvor Jobloggen indgik som et af de redskaber, der er med til at give grundlag for fremadrettede og jobrettede samtaler.

Læs om Jobrettede samtaler på star.dk (nyt vindue)

Joblog blev også obligatorisk for de forsikrede ledige i forbindelse med Beskæftigelsesreformen.

Her er Jobloggen et af det værktøjer, der sammen med Profilafklaringsværktøjet, Min Plan, Selvbook og CV indgår i det fælles Kontaktforløb mellem ledige borgere, Jobcentre og a-kasser.

For øvrige ledige er Jobloggen tilgængelig, men frivillig at bruge.

Lovgivning

Læs om lovgivningen vedrørende Joblog på Jobnet.

Ved at følge linket til retsinformation.dk, vil du udsøge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs om Lov om aktiv beskæftigelsesindsats på retsinformation.dk (nyt vindue)

Du vil hermed få den gældende version af loven vist. Klik på Ctrl eller Command og F, for at få søgefunktionen frem. Søg derefter på ”Joblog” og du vil få vist de relevante paragraffer.

 

Materiale til borgere

A-kasser, som har en egen joblog:

- Akademikernes a-kasse

- A-kassen for journalistik, kommunikation og sprog

- BUPL

- Business Danmark

- DSA

- Elfagets a-kasse

- FOA

- Lærernes a-kasse

- Magistrenes a-kasse

- Metalarbejdernes a-kasse

- Min a-kasse

- Socialpædagogernes a-kasse

- Teknikernes a-kasse

Status på anvendelse af Joblog

Her kan du følge med i, hvor stor en andel af de ledige i landets kommuner, som anvender Joblog.

Status for dagpengemodtagere

Status for kontanthjælpsmodtagere