Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i Joblog. Ændringerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.

14.06.2017 Tydeliggørelse af, at borger selv skal sørge for at sende ansøgning til arbejdsgiver (101621)
Ønske om, at informationen om, at ansøgningen ikke bliver sendt til arbejdsgiveren ved upload af ansøgning i joblog, bliver gjort mere synlig - fx når uploadet ansøgning bliver gemt.
14.06.2017: Ændringsønske er indmeldt 

25.01.2017 Ændring i rækkefølgen for visning af joblog (96301)
Joblog sorteres i visningen på Jobnet efter oprettelsesdatoen, men da denne dato ikke vises mere, efter borgeren har foretaget en ændring, kan det virke forvirrende for ham, da det herefter er ændringsdatoen, der vises og dermed tabes forståelsen for visningen. Forslag er, at rækkefølgen logs vises på ændres, eller oprettelsesdatoen også vises.
25.01.2017: Ændringsønske er oprettet

27.12.2016 Borgere ønsker at kunne udskrive oversigt over logs svarende til a-kassens/jobcentrenes (95493)
Borgere og professionelle brugere kan udskrive oversigt over logs, men de er vidt forskellige, hvilket gør borgerne usikre på deres egen sag. Derfor et ønske om samme pdf-udskrift, så en samtale tager udgangspunkt i samme liste.
13.06.2017: Afventer prioritering

14.12.2016 Ønske om visning af clips på logs med uploadet ansøgning (95175)
Mange borgere efterspørger muligheden for at kunne få vist sine logs med et clips-ikon, når der på loggen er uploadet en ansøgning. Dette af hensyn til overblikket i forhold til de krav der stilles om antal logs med uploadede ansøgninger.
13.06.2017: Afventer prioritering

06.06.2016 Advisering om manglende joblog (74266 og 88930)
I joblogudsøgningen kan der efter releasen den 13.06.2016 tages højde for de dage, hvor borgeren grundet et fraværsforhold er fritaget for at registrere joblog. Disse fritagelser skal også medtages i beregningen af, hvornår jobcentret skal adviseres om, at borgeren ikke har foretaget registreringer i jobloggen - det samme gælder den notifikation, som borgeren får vist på 'Min side'.
22.06.2017: Forventes implementeret i foråret 2018

16.09.2015 Eksport af kalender fra Jobnet til egen kalender (75263)
Efterspørgsel efter huskeservice på opgaverne i loggen har affødt ønsket om, at borgeren kan eksportere sin kalender til egen kalender.
27.01.2017: Ønsket vil indgå i en generel opdatering af 'Min kalender'. Denne opdatering er endnu ikke estimeret.

15.08.2015 Ønske om en ekstra status i statusbaren (73866)
Da alle logs ikke ender med, at man søger jobbet, da indledende undersøgelse eksempelvis kan medføre, at man alligevel ikke mener, at jobbet er relevant, eller virksomheden har sager kørende, som man ikke ønsker at være en del af, kan man kun vælge 'Afslag' eller at slette loggen. Afslag er misvisende og sletning af loggen er ærgerlig, da den også kunne give anledning til en god dialog.
27.01.2017: Ønsket vil ikke blive imødekommet, da statusbaren skal holdes enkel uden for mange statussæt at vælge i mellem. 'Afslag' skal derfor opfattes som værende både afslag fra arbejdsgiver og afslag fra jobsøger.

01.07.2015 Fjernelse af obligatorisk angivelse af dato ved 'Vigtige opgaver' (72476)
Ønske fra borgere om, at det ikke skal være obligatorisk at registrere en dato ved 'Vigtige opgaver'.
11.09.2015: Ønsket vil ikke blive efterkommet, da det er motiverende og handlingsorienteret at have en dato på en opgave.