Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Implementering af Joblog på Jobnet

 • Print Page

Implementering af Joblog på Jobnet

For hvert it-redskab tager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stilling til, hvilken implementeringsstrategi, der skal anvendes. Læs her, hvilken strategi, der blev anvendt for Joblog.

 

 • Det blev i 2015 besluttet at anvende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige implementeringsmodel for it-værktøjer i implementeringen af Joblog, se venligst nedenfor. 

 • Desuden blev det i 2015 besluttet, i tillæg at gennemføre et særskilt undervisningsforløb for jobkonsulenter, der har dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som kontaktgruppe, se venligst nedenfor

 • Det er i 2017 besluttet, genoptage implementeringen af Joblog for Jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt at påbegynde implementering for jobkonsulenter, der har Sygedagpengemodtagere som målgruppe, se venligst nedenfor.

Tidsplan for Implementering af Joblog på Jobnet

Implementeringen for jobkonsulenter, der har dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som kontaktgruppe gennemførtes i tidsrummet marts 2015- december 2015, se venligst nedenfor.

Implementeringen af Joblog for Jobparate kontanthjælpsmodtagere samt for Sygedagpengemodtagere finder sted i 2017, se venligst nedenfor.

Styrelsens implementeringsmodel for it-værktøjer

Implementeringen af Joblog har fulgt styrelsens model for implementering af it-værktøjer.

Det inkluderer:

  • Forudgående oplæg om formål, visioner og ændrede arbejdsgange på Jobcenterchefmøder og teamledermøder
  • Undervisning af jobcentrenes superbrugere på superbrugermøder i forbindelse med hver release
  • Uddybende beskrivelser af releaseemner til superbrugerne publiceret til download.
  • Overordnede beskrivelser af kommende releaseindhold i it-nyhedsbrev for Jobcentre
  • Overordnede beskrivelser af funktioner, formål og visioner for de enkelte værktøjer på en særskilt implementeringsside
  • Publicerede besvarelser af hyppigt stillede spørgsmål på Jobnets Supportside
  • Fra 2016: Vejledninger/guides til borgerne på Jobnets supportside i anvendelsen af værktøjerne på Jobnet
  • Vejledningerne er også udstillet i værktøjet selvbetjening.nu til brug for jobcentermedarbejdere, når de guider borgerene
  • Mulighed for understøttelse til implementeringsopgaven ved henvendelse til de regionale Arbejdsmarkedskontorer – både for jobcentre og a-kasser
  • Telefonisk og digital support af Jobcentre vedrørende spørgsmål om teknik, funktioner og regler for anvendelse af værktøjerne ved henvendelse til Landssupporten
  • Publicering af Danmarkskort med kommunebaseret statistik om status på implementeringen

På it-koordinationsmøder med Arbejdsmarkedskontorerne drøftes statistikker, henvendelser og indtryk fra den samlede implementeringsindsats. Det danner baggrund for forslag til en eventuel yderligere implementeringsindsats.

Særskilt undervisning om Joblog på Jobnet

I undervisningsforløbet for jobkonsulenter, der har Dagpengemodtagere og Jobparate kontanthjælpsmodtager som målgruppe lå fokus på:

  • Formål og visioner for den nye Joblog
  • Jobloggens funktioner  på Jobnet
  • Joblogvisningen i Jobkon
  • Joblog-udsøgning i Jobkon

Undervisningen fandt sted i et tværnationalt forløb med deltagelse af 2-3 jobkonsulenter fra hver kommune.

Der blev udarbejdet undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningen. I dag er Jobloggen opdateret med nye funktioner, og der henvises i stedet for til de opdaterede vejledninger.