Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Status på anvendelse af Joblog - dagpengemodtagere

  • Print Page

Status på anvendelse af Joblog - dagpengemodtagere

Dette kort viser status på anvendelsen af Joblog blandt dagpengemodtagere i alle landets kommuner. Kortet viser hvor stor en andel af de berørte ledige i hver kommune der anvender Joblog.

Kortet viser tal for september 2017.

 

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 75 procent og 100 procent.
  • Gul: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 50 procent og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 0 procent og 50 procent.


Gennemsnit på landsplan
På landsplan er dækningsgraden 87,94 %


Datagrundlag
Kortet er opdateret den 27.11.2017 med data for september måned. Data er hentet fra DREAM (Ydelser), TASS (Fritagelser) og Jobnet (Ydelser).


Beregningsgrundlag

Kortet viser dækningsgraden, som udregnes således: ”Antal ledighedsberørte dagpengemodtagere med Joblog” / ”Antal ledighedsberørte dagpengemodtagere”.

Status for den enkelte kommune er opgjort på baggrund af andelen af Joblog-brugere ud af antal ledighedsberørte dagpengemodtagere, som har pligt til registrere sine jobsøgningsaktiviteter i Joblog.

Hvis en borger ikke har pligt til at anvende Joblog, så indgår borgeren ikke i opgørelsen.

 

 

Næste opdatering
Kortet opdateres næste gang primo december 2018.

 

Arkiv


Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. Kontaktoplysningerne kan du finde her.

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.