Jobnetlog

Jobnetloggen er en oversigt over hvornår, der har været driftsproblemer på Jobnet og hvilken betydning, det har haft for brugerne af Jobnet.

Jobnetloggen er årsopdelt og findes fra og med 2008 til og med 2016.
Med virkning fra januar 2017 kan driftsproblemer alene findes under 'Driftsstatus'.