Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er fejl i 'Min plan' beskrevet. Fejlene vil løbende blive behandlet, og status for hver fejl er angivet: 

16.10.2017 Borgere, som er medlem af a-kasse med navn på mere end 20 karakterer kan ikke se 'Min plan' fra a-kassen på Jobnet (108318)
Ved en fejl kan forsikrede ledige ikke se 'Min plan' (med aftale fra samtale eller Krav til jobsøgning) fra -kassen på Jobnet, hvis a-kassens navn er på mere end 20 karakterer.
07.11.2017: Løst i patch den 07.11.2017 kl. ca. 16

16.11.2016 Uddannelsesplan på trin 3 fejler ved indsendelse til sagsbehandler (94087)
Jobnetsupporten har modtaget flere henvendelser fra borgere, som får fejl i uddannelsesplan på trin 3 ved 'Gem og send til sagsbehandler'. Der er tale om uddannelsesplaner, som af sagsbehandleren er publiceret på trin 3 uden uddannelsesønske/-mål, hvorfor der på Jobnet ikke blive vist mulighed for at registrere,

  • at borgeren har ansøgt
  • status for ansøgning
  • navn og adresse på uddannelsesstedet

Da der ikke er data at indsende, opstår der fejl, når borgeren klikker på 'Gem og sendt til sagsbehandler'.
05.10.2017: Forventes løst i release 2017-4 i december 2017.

10.06.2016 Autogenereret uddannelsesplan har krav om kvittering (80439, 80445)
Når en borger har tilmeldt sig via Jobnet som uddannelseshjælpsansøger, bliver der automatisk dannet en uddannelsesplan. Den autogenerede uddannelsesplan bliver ved en fejl dannet med ændringsnotifikation 'Ny slag plan, fordi du har fået et uddannelsespålæg', med kvitteringsfrist og krav om læsning af trin 1 og af vejledningsteksten.
10.06.2016: Sagen er fejlmeldt

30.03.2016 Forkert vejledningstekst ved skift fra kontaktgruppe 12 til 5 (85893)
Når en borger bliver registreret i kontaktgruppe 5 'For-revalidering', skal han i 'Min plan' have den vejledningstekst, som hører til kontaktgruppe, som han var registreret i før skiftet til kontaktgruppe 5.
Hvis borgeren før skiftet var i kontaktgruppe 12 ' Uddannelseshjælpsmodtager' (eller 28 fra og med 04-04-2016), får borgeren efterfølgende den vejledningstekst, som hører til åbenlyst uddannelsesparate. Dette uanset at borgeren var visiteret aktivitetsparat eller uddannelsesparat.
Årsagen til fejlen er, at der ikke er defineret en vejledningstekstsituation til kontaktgruppe 12 og 28 med en 'Min plan' af typen 'Jobplan'. I den situation får borgeren vist default-teksten til kontaktgruppe 12 (og 28), og det er vejledningsteksten til åbenlyst uddannelsesparate.
01.08.2016: Er prioriteret til rettelse, men løsningstidspunkt kendes endnu ikke

26.01.2016 Pdf i 'Min plan' viser aftale fra 'Anden samtale' (82064)
Der er set eksempler på, at 'Anden samtale' vises i pdf'en i 'Min plan'. 'Anden samtale' danner ikke en ny planversion, men når der efterfølgende dannes en planversion, er det aftaleteksten fra 'Anden samtale', der bliver vist i pdf'en.
29.07.2016: Der er tale om en konverteringsfejl, og fejlen rettes ikke.

11.01.2016 Borger med 'kombiplan' på trin 1 kan ikke arbejde med planen efter gentilmelding (80451)
Når Borger har en 'kombiplan' på trin 1 bliver afmeldt - og kontaktgruppen lukket, medfører dette at 'kombiplanen' bliver inaktiv.
Hvis borgeren gentilmelder sig inden for samme kontaktgruppe, skal han på trin 1 kunne arbejde videre med planen på trin 1, men ved den fejl bliver planversion ikke genaktiveret, når borgeren gentilmeldes i samme kontaktgruppe.
25.04.2016: Løses ikke med henvisning til, at går et stykke tid efter en afmelding, før planversionen bliver inaktiv. Ved gentilmelding, hvor planversionen er inaktiv, er det sagsbehandleren, som skal tage stilling til, om planversionen skal genaktiveres.

11.01.2016 Dagpengemodtager under 25 år får vist uddannelsesplan selv om borger har plan af typen 'Jobplan' (80445)
Hvis en dagpengemodtager har en autogeneret uddannelsesplan fra en tilmelding via Jobnet fra før releasen den 11. januar 2016, får borgeren vist uddannelsesplan på trin 1 - også selv om jobcentret har publiceret en plan af typen 'Jobplan'.
14.06.2016: Løst i release 2016-2 den 13.06.2016. (Løsningen har dog medført, at der i autogenereret uddannelsesplan er krav om kvittering. Se ovenfor under datoen 10.06.2016).
Det er først, når der bliver dannet en ny 'Min plan'-version på borgeren, at borgeren får vist planversionen korrekt på Jobnet.

11.01.2016 Søgning i 'Find job' fra 'Min plan' medtager tilskudsjob (79571, 80088)
Når der fra 'Jobmål' eller 'Krav til jobsøgning' navigere til 'Find job' via knappen 'Find job', bliver der i søgeresultatet også medtaget tilskudsjob, hvilket er en fejl.
13.03.2016: Sagen er fejlmeldt

11.01.2016 Søgning i 'Find job' via 'Jobmål' begrænses til 'i nærheden af' borgerens postnummer (79952)
Når en borger benytter knappen 'Find job' i 'Jobmål', begrænses søgningen til borgerens postnummer i 'i nærheden af', hvilket giver meget få resultater.
27.01.2016: Sagen er fejlmeldt

11.01.2016 Link til 'Udkast til Min plan' er kun i velkomstbesked i publiceret planversion (80411)
I velkomstbesked i 'Min plan' på Jobnet bliver der kun vist besked om og til udkast til 'Min plan', når planversionen er publiceret af jobcentret - og dermed ikke hvis versionen er dannet på baggrund af en afholdt samtale eller registrering af 'krav til jobsøgning'.
27.01.2016: Sagen er fejlmeldt