Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er kendte fejl i Min Plan beskrevet. Fejlene er indberettet af borgere, jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet.

05.01.2018 Fejl ved kald af 'Min plan'-pdf (111147)
Der blev den 04.01.2018 rettet fejl vedrørende dannelse af 'Min plan'-pdf. Der er dog modtaget flere eksempler på, at dannelse af pdf fortsat fejler.
12.01.2018: Fejlen er forårsaget af, at det CV-nummer der er kendt i DFDG, ikke længere eksisterer. Fejlen forventes løst i patch den 30.01.2018 (efter kl. 14)

05.01.2018 Information på side 2 i 'Min plan'-pdf om kvitteringskrav (108758)
På side 2 i 'Min plan'-pdf'en bliver boksen med ændringsnotifikation fra 'Min plan' på Jobnet vist. Ved en fejl er informationen om kvitteringsfrist m.v. medtaget i pdf'en. Der er tale om teksten "Du skal have læst alt, der er markeret som 'SKAL LÆSES' inden [ugedag og dato] og kvittere for, at du har læst her nederst på fanebladet 'Plan'."
05.01.2018:Forventes løst i patch den 30.01.2018 (efter kl. 14)

19.12.2017 Tekster i fritekstfelterne i 'Min plan' bliver vist uden linjeskift (111393)
Ved en fejl bliver fritekstefelterne i 'Min plan' vist ud i én køre - dvs. uden de linjeskift, som sagsbehandleren har indsat.
28.12.2017: Forventes løst i patch den 30.01.2018 (efter kl. 14)

11.12.2017 Ændringer af danskmål medfører ikke 'Skal læses!' i jobmål (110105)
Hvis danskmål i 'Min plan - Integrationskontrakt' med jobmål bliver ændret, bliver elementet 'Jobmål' ved en fejl ikke markeret med 'Skal læses!'.
11.12.2017: Fejlmeldt

11.12.2017 Dansktilegnelse vises ikke i pdf af historisk 'Min plan - Integrationskontrakt' (109414)
I 'Min plan - integrationskontrakt' bliver indholdet af elementet 'Dansktilegnelse' ikke vist i pdf af historiske planversioner.
17.01.2018: Forventes løst i patch den 30.01.2018 (efter kl. 14)

11.12.2017 Nationalitet m.v. bliver ikke vist i 'Min plan'-pdf i DFDG (107989)
Nationalitet, ægteskabelig status og personkategori bliver ved en fejl ikke vist i den pdf af aktuel
planversion, som kan kaldes via DFDG.
11.12.2017: Fejlmeldt

11.12.2017 Visning af Visitationskategori i 'Min plan - Integrationskontrakt (109255)
Elementet 'Visitation' i 'Minplan - Integrationskontrakt' skal kun vises, når borgeren er registreret i en kontaktgruppe, som skal have en personkategori. Ved en fejl bliver elementet altid vist.
17.01.2018: Forventes løst i release 2018-1 primo marts 2018

11.12.2017 Fristdatoer m.v. i uddannelsesplaner bliver ikke vist i pdf af historiske versioner (109418)
Fristdatoer m.v. i uddannelsesplanens trin bliver ikke vist i pdf af historiske planversioner.
17.01.2018: Forventes løst i patch den 30.01.2018 (efter kl. 14)

11.12.2017 A-kasser kan ikke se vejledningstekst til 'Min plan' (109455)
Ved en fejl kan a-kasser ikke se vejledningstekst i 'Min plan'-pdf.
11.12.2017: Fejlmeldt. Hvis a-kassen har behov for at se vejledningsteksten i en given planversion, kan vejledningsteksten ses i dokumenterne over vejledningstekster til ’Min plan’

18.10.2016 Fejl ved publicering af uddannelsesplan, når fristdato er historisk (93000)
I DFDG er der ved publicering af uddannelsesplan validering på, at fristdato ikke må være historisk. Denne validering skal ophæves, da den har vist sig at give problemer i de kommunale sagsbehandlingssystemer.
22.01.2018: Forventes løst i release 2018-1 primo marts 2018.

10.06.2016 Autogenereret uddannelsesplan har krav om kvittering (80439, 80445)
Når en borger har tilmeldt sig via Jobnet som uddannelseshjælpsansøger, bliver der automatisk dannet en uddannelsesplan. Den autogenerede uddannelsesplan bliver ved en fejl dannet med ændringsnotifikation 'Ny slag plan, fordi du har fået et uddannelsespålæg', med kvitteringsfrist og krav om læsning af trin 1 og af vejledningsteksten.
10.06.2016: Sagen er fejlmeldt

30.03.2016 Forkert vejledningstekst ved skift fra kontaktgruppe 12 til 5 (85893)
Når en borger bliver registreret i kontaktgruppe 5 'For-revalidering', skal han i 'Min plan' have den vejledningstekst, som hører til kontaktgruppe, som han var registreret i før skiftet til kontaktgruppe 5.
Hvis borgeren før skiftet var i kontaktgruppe 12 ' Uddannelseshjælpsmodtager' (eller 28 fra og med 04-04-2016), får borgeren efterfølgende den vejledningstekst, som hører til åbenlyst uddannelsesparate. Dette uanset at borgeren var visiteret aktivitetsparat eller uddannelsesparat.
Årsagen til fejlen er, at der ikke er defineret en vejledningstekstsituation til kontaktgruppe 12 og 28 med en 'Min plan' af typen 'Jobplan'. I den situation får borgeren vist default-teksten til kontaktgruppe 12 (og 28), og det er vejledningsteksten til åbenlyst uddannelsesparate.
01.08.2016: Er prioriteret til rettelse, men løsningstidspunkt kendes endnu ikke

11.01.2016 Borger med 'kombiplan' på trin 1 kan ikke arbejde med planen efter gentilmelding (80451)
Når Borger har en 'kombiplan' på trin 1 bliver afmeldt - og kontaktgruppen lukket, medfører dette at 'kombiplanen' bliver inaktiv.
Hvis borgeren gentilmelder sig inden for samme kontaktgruppe, skal han på trin 1 kunne arbejde videre med planen på trin 1, men ved den fejl bliver planversion ikke genaktiveret, når borgeren gentilmeldes i samme kontaktgruppe.
25.04.2016: Løses ikke med henvisning til, at går et stykke tid efter en afmelding, før planversionen bliver inaktiv. Ved gentilmelding, hvor planversionen er inaktiv, er det sagsbehandleren, som skal tage stilling til, om planversionen skal genaktiveres.

11.01.2016 Søgning i 'Find job' fra 'Min plan' medtager tilskudsjob (79571, 80088)
Når der fra 'Jobmål' eller 'Krav til jobsøgning' navigere til 'Find job' via knappen 'Find job', bliver der i søgeresultatet også medtaget tilskudsjob, hvilket er en fejl.
13.03.2016: Sagen er fejlmeldt

11.01.2016 Søgning i 'Find job' via 'Jobmål' begrænses til 'i nærheden af' borgerens postnummer (79952)
Når en borger benytter knappen 'Find job' i 'Jobmål', begrænses søgningen til borgerens postnummer i 'i nærheden af', hvilket giver meget få resultater.
27.01.2016: Sagen er fejlmeldt

11.01.2016 Link til 'Udkast til Min plan' er kun i velkomstbesked i publiceret planversion (80411)
I velkomstbesked i 'Min plan' på Jobnet bliver der kun vist besked om og til udkast til 'Min plan', når planversionen er publiceret af jobcentret - og dermed ikke hvis versionen er dannet på baggrund af en afholdt samtale eller registrering af 'krav til jobsøgning'.
27.01.2016: Sagen er fejlmeldt