Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringer på dfdg.dk

 • Print Page
 

02.01.2018|14:24|Vejledninger og information

Ændringer på dfdg.dk

ÆNDRINGER PÅ DFDG.DK

Omlægningen af www.dfdg.dk til www.star.dk påbegyndes i januar 2018 og forventes at være færdig ultimo marts 2018.

I forbindelse med omlægningen er der indført ændringer i udsendelse af nyheder fra dfdg.dk. Der kan fremover abonneres på nyheder indenfor følgende emner:

 • Borgervendt IT
 • Virksomhedsvendt IT
 • Anden IT (herunder releasenoter)

Som følge af omlægningen bliver alle nuværende abonnementer på nyheder fjernet, hvilket betyder, at man skal tilmelde sig nyheder på ny.

Tilmelding registreres på siden Tilmeld nyheder.

09.08.2017 kl. 12:55
Undskyld - vi roder

Ultimo 2017 vil www.dfdg.dk bliver en integreret del af www.star.dk. I den forbindelse vil opbygningen blive ændret, så den er genkendelig i forhold til den øvrige del af star.dk. Vi er allerede nu i gang med at forberede overgangen, hvilket betyder, at vi arbejder med at opbygge dfdg.dk, så den mest mulig kommer til at afspejle den struktur, der skal være på star.dk.

Vi har arbejdet på strukturen med baggrund i ønsker, der er fremkommet på superbrugermøder, og har forelagt den nye struktur på en workshop med deltagere fra jobcentre og a-kasser. Input herfra er yderligere blevet indarbejdet.

Der er fortsat tale om en inddeling i temaer med følgende fire hovedområder:

 • Temaer, der relaterer sig til borgere
 • Temaer, der relaterer sig til virksomheder
 • Temaer om it-administration i  jobcentre og a-kasser
 • Temaer om, hvordan vi arbejder med it i styrelsen

På dfdg.dk vil de to sidste bullits dog være slået sammen til ’It-administration’, da vi kun kan vise tre områder

Under de enkelte temaer vil der – afhængig af emnet – kunne være følgende undermenuer:

 • Vejledninger
 • Spørgsmål og svar
 • Kendte fejl
 • Ændringsønsker
 • Implementering
 • Statistik

I den forbindelse vil vi nedlægge menupunktet ’Implementering’, da materialet herfra vil blive overført til de relevante temaer i den nye sidestruktur.

Hvis I savner materiale, er I altid velkomne til at skrive til Landssupporten  på e-mail dfdg@star.dk.