Det digitale Forberedelsesskema på Jobnet

I starten af borgerens ledighedsforløb møder han på Jobnet et profilafklaringsværktøj i form af Forberedelsesskemaet. Den ledige guides gennem en række spørgsmål, der sammen med øvrige kendte oplysninger om borgeren vil give et billede af

  • egnethed i forhold til at påbegynde en uddannelse, eller
  • om borgeren er i risiko for langtidsledighed

Udfyldelse af skemaet kan såvel hjælpe borgeren med en afklaring af egen situation og jobcentret med at planlægge indsatsen for den ledige.

Forberedelsesskemaet indgår i pilotprojektet Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed, et pilotprojekt for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed.

Læs om samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed (nyt vindue)

Læs om værktøjer til beskæftigelsesreformen (nyt vindue)