Tilmelding/registrering i jobcentret

Oversigt over kontaktgrupper

Velkomstpjece ved tilmelding - om tjek af jobforlag på Jobnet - printvenlig (28.11.2016) 

Velkomstpjecen er desuden oprettet i A4-format, så den kan vedlægges elektronisk post:

Velkomstpjece ved tilmelding - om tjek af jobforslag på Jobnet - e-post (01.12.2016)

EU- og EØS-borgere

Orienteringsskrivelse til jobcentrene om tilladelse til at udstede administrative CPR-nr

Vejledninger til borgere om adgang til Jobnet og tilmelding

I nedenstående vejledning vises en række tilmeldeforløb, som borgerne oplever det på Jobnet:

Tilmeldeflow (10.03.2017)