Releasenoter

Landssupporten udgiver releasenoter, når der foretages rettelser eller oprettes ny funktionalitet i Det fælles Datagrundlag (DFDG) og Jobnet.

Arbejdsmarkedsportalen er under udfasning, men i udfasningsperioden vil der ligeledes blive udgivet releasenoter vedrørende denne.

Der findes releasenoter tilbage til og med 2010. Da der ikke kan søges i pdf-filer, er der udarbejdet et excelark med oversigt over ny og ændret funktionalitet i releaserne siden 2010. Indtil videre indeholder regnearket kun en oversigt over releaserne på Jobnet.

Releaseplan (Januar 2018)