Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i samtaler og selvbooking. Ændringerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes. 

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

25.10.2017 Ønske om tilpasning af video om frister/selvbooking til flere målgrupper (108762)
Der er ønske om, at video om frister/selvbooking bliver tilpasset, så den passer til borgere i alle målgrupper.
16.01.2018: Videoen 'Selvbooking med frist - Sygedagpengemodtager' er d.d. lagt på dfdg.dk under temaet 'Borgerrettet materiale'. En tilsvarende video for kontanthjælpsmodtagere er på vej.

03.10.2017 Visning af sagsbehandler/ansvarlig for møde - også selvom sagsbehandler ikke kan vælges (107745)
Det er kun, når borger har mulighed for at vælge sagsbehandler, at navnet på sagsbehandleren/den mødeansvarlige bliver vist i mødedetaljerne under 'Men møder'. Der er ønske om, at dette ændres, sådan at borgeren altid kan se, hvem den mødeansvarligere er.
03.10.2017: Ændringsønske er oprettet

30.08.2017 Ønske om besked, når a-kasse fortryder fravalg af deltagelse i fællessamtale (105008)
Jobcentret modtager besked (WSRM), hvis en a-kasse fravælger deltagelse i fællessamtale. Hvis a-kassen efterfølgende fortryder - og registrerer, at de ønsker at deltage, får jobcentret ikke besked fra DFDG (WSRM) herom. Der er ønske om, at dette ændres.
30.08.2017: Ændringsønske er oprettet

18.07.2017 Ønske om at vise mødested i huskeservice (102955)
Vi har tidligere vist mødested i huskeservice, men den gang var det jobcentrets adresse, som ikke nødvendigvis var det korrekte mødested. Siden har vi fået 'Afholdelsessted', der også findes i DFDG. Det ønskes derfor, at afholdelsesstedet kan fremgå af huskeservice.
18.07.2017: Ændringsønske er oprettet

06.07.2017 Ændring i tekst i huskeservicebesked om ændring eller aflysning af møde (102559)
Fra om med releasen den 19. juni 2017 har borgere, som ikke er tilmeldt i jobcentret (fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere), og som ikke nødvendigvis har en profil på Jobnet kunne få huskeservice om møder. Beskederne om ændring af møde og aflysning af møde indeholder imidlertid information om at "Se og accepter det [mødet] på Jobnet" og "Se i din beskedbakke på Jobnet".
Der er ønske om, at teksterne tilpasses borgere, som ikke har krav om at benytte Jobnet.
06.07.2017: Ændringsønske er oprettet

19.06.2017 Ændring i administrativ lukning af frist efter 90 dage (101869)
En frist for booking lukkes administrativ 90 dage efter oprettelsen, hvis den ikke er blevet lukket fordi borgeren har booket et møde. De 90 dage svarer til ca. 3 mdr., men det betyder, at hvis en borger til en gentagende samtale får registreret en ny frist og denne evt. tager højde for eksempelvis et kendt vikariat, så vil fristen blive lukket inden datoen for bookingfrist.
10.10.2017: Under analyse

11.04.2017 Jobcenter modtager mails om manglende relevante tilbud, selv om borgeren ikke forsøger at booke møde (99130)
Jobcentret modtager ualmindelig mange mails om manglende relevante tilbud. Vi har afprøvet en borger, der end ikke valgte menupunktet 'Mine møder', og alligevel modtog jobcentret e-mail om manglende tilbud.
01.05.2017: Flere løsningsmodeller er under overvejelse.

21.03.2017 Information om at huske at aflyse samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding (98135)
Der ønskes information på Jobnet om at huske at aflyse planlagt samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding.
22.03.2017: Ændringsønske er oprettet

13.03.2017 Ønske om automatisk aflysning af planlagt samtale, når borger afmeldes
Flere jobcentre har indsendt ønske om, at DFDG ved afmelding automatisk aflyser eventuel planlagt samtale.
13.03.2017: Det er indtil videre STARs vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at DFDG generelt aflyser planlagte samtaler i forbindelse med afmelding, og det med den begrundelse, at der vil være risiko for, at der sker aflysninger, som ikke skal finde sted - eksempelvis fordi borgeren får sig afmeldt ved en fejl, for tidligt eller med den forkerte årsag.

01.11.2016 Ønske om, at samtaleregistrering og straksbooking følges ad (93574)
Kravet om registrering af en samtale er, at det skal ske senest 7 dage efter samtalens afholdelse. Imidlertid får borgeren dagen efter afholdelsen vist, at han skal straksbooke, hvis ikke der er registreret en samtale. Borgeren er uforstående over for dette, da han har gjort det, som han skulle. Der er derfor et ønske om at harmonisere disse to forretninger.
01.11.2016: Ændringsønsket er oprettet.

16.08.2016 Indhold i mødeændring bør være mere synlig (90918)
Ikke alle mødeændringer er lige synlige for borgeren. Der er derfor et ønske om, at ændringer synliggøres analogt til ændringer i 'Min plan'
16.08.2016: Ændringsønsket er oprettet.

10.08.2016 Information til dagpengemodtagere om, at første samtale ikke skal bookes af borgeren (90757)
Med henblik på at imødegå, at nyledige dagpengemodtagere selvbooker første jobsamtale, ønskes der under 'Mine møder' information om, at jobcentret indkalder borgeren til første samtale.
21.11.2016: Løsningsmuligheder undersøges

20.06.2016 Historik på indkaldelser/mødebookninger (89373)
Når mødetidspunktet i indkaldelse/mødebooking er overskredet, kan borgeren ikke længere se oplysninger om mødet på Jobnet. Dette ønskes ændret, sådan at Jobnet viser historik over indkaldelser/mødebookninger.
23.02.2017: Tidspunkt for implementering kendes endnu ikke