Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

Oversigt over kendte fejl i forhold til kontaktforløbet:

19.09.2017 Kontanthjælpsmodtagere med frist i status 'Indfriet frist' får fejl ved booking (106590)
Der er set flere eksempler på, at kontanthjælpsmodtagere, som har en frist for booking af møde i status 'Lukket indfriet', efterfølgende får fejl ved booking af møde (trin 2 eller 3).
19.09.2017: Problemet består i, at DFDG medsender friststatus til Jobcenter Planner - hvilket kun vil være relevant for dagpengemodtagere i forbindelse med straksbooking. Der er fundet en løsning, som betyder, at status for alle andre end dagpengemodtagere ændres til 'Administrativt lukket', når fristen er overskredet. Indtil løsningen kan implementeres, vil der dagligt blive foretaget datagenopretning af frister i status 'Lukket indfriet' til 'Administrativt lukket' på alle undtagen dagpengemodtagere.

14.08.2017 Ombook giver mulighed for at vælge optagede tider (104488)
Vi har set eksempler på fællesmøder, hvor alle pladser er bookede, men hvor borgere alligevel ved ombooking får vist disse møder som valgmulighed. Ved afslutning af booking får borgeren oplysning om, at tiden i mellemtiden er blevet optaget.
14.08.2017: Fejlmeldt - der er tale om fejl i Planner

11.08.2017 Afmeldt borger kan booke møde (104441)
Der er set et eksempel på, at en jobparat kontanthjælpsmodtager, som er afmeldt uden at kontaktgruppen er lukket, har kunne booke et møde med jobcentret.
11.08.2017: Fejlmeldt

09.08.2017 Borger får vist ledige tider til samtalebooking på trods af ingen ledige tider (104374)
Borgere får vist ledige tider til booking af individuel samtale - selv om ingen af de tilknyttede sagsbehandlere er ledige.
17.09.2017: Fejlen er rettet den 16.09.2017 - der var tale om fejl i Planner

06.07.2017 Fællesmøder hvor mødeansvarlig er fraværende vises på Jobnet (102544)
Fællesmøder med én mødeansvarlig vises på Jobnet som et møde, der kan bookes - selv om mødeansvarlig er fraværende.
06.07.2017: Fejlmeldt

04.07.2017 Booking kan fejle, hvis 'Ingen foretrukne' er valgt (102428)
Hvis der i et online-tilbud er mulighed for at vælge blandt to eller flere vejledere, kan borgeren - hvis han ikke vælger en specifik vejleder - fejlagtigt få vist besked om, at den valgte tid er booket af den anden borger.
09.08.2017: Der er tale om en fejl i Jobcenter Planner - der er rettet den 08.08.2017 efter kl. 16:00

29.06.2017 Jobparat borger bliver vist som ikke-visiteret og får dermed ikke vist online-tilbud (102326)
Der er set eksempler på, at borger, som er tilmeldt som kontanthjælpsmodtager, og som er blevet visiteret 'Jobparat' samme dag som tilmeldingen, bliver vist i DFDG-tabel som 'Ikke-visiteret'. Borgeren får dermed ikke vist online-tilbud med regel om, at borgeren skal være 'Jobparat'.
22.08.2017: Problemet opstår, hvis jobcentrets sagsbehandlingssystem indberetter et hændelsestidspunkt for 'Jobparat', som er nedrundet til det forudgående hele minuttal før borgerens tilmelding. Herved kommer 'Ikke-visteret', som sættes af DFDG ved tilmeldingen, til tidsmæssigt at ligge efter visiteringen som 'Jobparat'. Problemet skal løses i jobcentrets sagsbehandlingssystem.

27.06.2017 Frist kan oprettes på borgere uden kontaktgruppe (102179)
Vi har set et enkelt eksempel på, at en borger, der ikke er registreret i en kontaktgruppe, har fået registreret en frist for selvbooking. Det betyder, at borgeren på Jobnet får vist en notifikation om selvbooking, men da han ikke er registreret i en kontaktgruppe får han fejl på Jobnet, når han forsøger at booke et møde.
27.06.2017: Fejlmeldt. Indtil fejlen er rettet, er det vigtigt, at der kun registreres frister for borgere, der er registreret i de kontaktgrupper, der må få frister registreret.

23.06.2017 Ombooking fejler (102086)
Borger kan ikke ombooke møde efter jobcentret har ændret mødetidspunkt på det oprindelige møde.
09.08.2017: Fejlen er rettet den 08.08.2017

20.06.2017 Borger med booket opfølgningssamtale får mulighed for at booke ny opfølgningssamtale (101933)
I release 2017-2 er der indført samme validering for opfølgningssamtale som for jobsamtale - at en borger kun kan have én fremtidig booking ad gangen. Der er efter releasen set eksempel på, at en borger, som er indkaldt til opfølgningssamtale, på Jobnet får vist mulighed for at booke en ny opfølgningssamtale. Bookingen fejler dog på sidste trin.
19.07.2017: Fejlen er rettet den 18.07.2017

19.06.2017 Sygemeldt borger får huskeservice om at booke møde (101865)
Der er set et eksempel på, at en sygemeldt borger har fået huskeservice om at huske at booke jobsamtale. Fristen for booking blev først aktiveret efter, at borgeren blev sygedagpengemodtager.
11.08.2017: Der er blevet foretaget datagenopretning på de berørte borgere.

19.06.2017 Afmeldt borger får huskeservice om at booke møde og får vist fristnotifikation (101843)
Der er set eksempler på, at afmeldte borgere (fra dagpenge) har fået huskeservice om at huske et møde inden 8 dage. Fejlen betyder også, at borgeren får vist fristnotifikation på 'Min side' på Jobnet.
19.07.2017: Fejlen er rettet den 18.07.2017

05.05.2016 Kvitteringstekst til telefoniske samtaler er forkert (87845)
Der har tidligere været en forkert advarsel i kvitteringen til indkaldelse af en telefonisk samtale, da der stod, at der var mødepligt. Fejlen er genopstået.
05.05.2016: Fejlmeldt

13.02.2016 Møde til ombooking uden kendt mødeleder (83481)
Vi har set fejl på en sygedagpengemodtager i beskæftigelse, der er indkaldt til informationsmøde og med mulighed for ombooking. Borgeren får fejl ved ombooking, da mødet ikke er overført til Planner. Dette skyldes, at mødelederen ikke er oprettet som sagsbehandler i Planner.
11.04.2016 En rettelse af denne fejl skal ligge hos jobcentret, der skal sørge for at sagsbehandlerne er oprettet i Planner.