Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er kendte fejl ift. samtaler og selvbooking beskrevet. Fejlene er indberettet af borgere, jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet.

Oversigt over kendte fejl i forhold til samtaler og selvbooking:

11.12.2017 Forkert fejlbesked, når der ikke er ledige tider til ombooking (110866)
Forsøger en borger at ombooke en jobsamtale, hvor der ikke er ledige tider til ombooking, får borgeren en fejlmeddelelse og ikke en oplysning om, at der ikke er ledige tider, der kan ombookes til.
11.01.2018: Der er tale om en fejl i Jobcenter Planner. Fejlen forventes løst i release 2018-2 medio juni 2018

02.10.2017 Manglende mulighed for booking på persongruppemarkeringsslutdato (107609)
Et jobcenter oplever, at borgere ikke har mulighed for at booke møde på onlinetilbud med betingelse om persongruppemarkering på sidstedagen af borgerens tilknytning til persongruppeprojektet.
31.10.2017: DFDG ser på både slutdato og klokkeslæt. Det er konstateret, at jobcentrets sagsbehandlingssystem har indsendt klokkeslættet 00:00:00, hvilket er årsag til problemet.

25.09.2017 Dagpengemodtagere med lukkede frister får fejl ved booking (107442)
Det er konstateret, at dagpengemodtagere får fejl ved booking og ombooking på trinet til valg af mødetidspunkter. Fejlen opstår, hvis borgeren har en frist i status 'Lukket Indfriet' eller 'Lukket overskredet' (som er mere end 90 dage gammel).
05.10.2017: I patch den 10.10.2017 bliver der foretaget en ændring, sådan at Planner i stedet for fejlbesked viser besked om, at der i øjeblikket ikke er ledige tider (hvilket ikke nødvendigvis er korrekt). For at borgeren kan kunne booke, skal jobcentret registrere en ny frist.
Tidspunkt for en permanent fejlrettelse er endnu ikke fastlagt.

11.08.2017 Afmeldt borger kan booke møde (104441)
Der er set et eksempel på, at en jobparat kontanthjælpsmodtager, som er afmeldt uden at kontaktgruppen er lukket, har kunne booke et møde med jobcentret.
11.08.2017: Fejlmeldt

06.07.2017 Fællesmøder hvor mødeansvarlig er fraværende vises på Jobnet (102544)
Fællesmøder med én mødeansvarlig vises på Jobnet som et møde, der kan bookes - selv om mødeansvarlig er fraværende.
06.07.2017: Fejlmeldt

29.06.2017 Jobparat borger bliver vist som ikke-visiteret og får dermed ikke vist online-tilbud (102326, 104914)
Der er set eksempler på, at borger, som er tilmeldt som kontanthjælpsmodtager, og som er blevet visiteret 'Jobparat' samme dag som tilmeldingen, bliver vist i DFDG-tabel som 'Ikke-visiteret'. Borgeren får dermed ikke vist online-tilbud med regel om, at borgeren skal være 'Jobparat'.
09.12.2017: Løst i release 2017-4 den 11.12.2017

27.06.2017 Frist kan oprettes på borgere uden kontaktgruppe (102179)
Vi har set et enkelt eksempel på, at en borger, der ikke er registreret i en kontaktgruppe, har fået registreret en frist for selvbooking. Det betyder, at borgeren på Jobnet får vist en notifikation om selvbooking, men da han ikke er registreret i en kontaktgruppe får han fejl på Jobnet, når han forsøger at booke et møde.
27.06.2017: Fejlmeldt. Indtil fejlen er rettet, er det vigtigt, at der kun registreres frister for borgere, der er registreret i de kontaktgrupper, der må få frister registreret.

05.05.2016 Kvitteringstekst til telefoniske samtaler er forkert (87845)
Der har tidligere været en forkert advarsel i kvitteringen til indkaldelse af en telefonisk samtale, da der stod, at der var mødepligt. Fejlen er genopstået.
05.05.2016: Fejlmeldt

13.02.2016 Møde til ombooking uden kendt mødeleder (83481)
Vi har set fejl på en sygedagpengemodtager i beskæftigelse, der er indkaldt til informationsmøde og med mulighed for ombooking. Borgeren får fejl ved ombooking, da mødet ikke er overført til Planner. Dette skyldes, at mødelederen ikke er oprettet som sagsbehandler i Planner.
11.04.2016 En rettelse af denne fejl skal ligge hos jobcentret, der skal sørge for at sagsbehandlerne er oprettet i Planner.