SharePoint

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oprettet en SharePoint-platform (SHP), der skal opfattes som en paraply, hvorunder der er adgang til en række forskellige moduler: 

•  Et dokumentationsarkiv der indeholder STAR forretningsmæssige dokumentation af løsninger, releaseplaner og løsningsbeskrivelser m.v.

•  Dataindsamlingsløsninger hvor brugere indtaster og vedligeholder data 

•  Rapporteringsløsninger hvor data udstilles i faste rapporter

Uanset hvilken af løsningerne den enkelte bruger anvender, benytter SHP en fælles bruger- og sikkerhedsløsning. Det vil sige, at en bruger af SHP oprettes én gang og tilføjes herefter rettigheder til de moduler, som vedkommende skal have adgang til. 

Oprettelse af adgang til moduler i SharePoint
SharePoint-brugeransvarlige i de enkelte jobcentre og a-kasser står for oprettelse af brugere og tildeling af adgang til modulerne. Oversigt over superbrugere findes i nedenstående lister.

Oversigt over SharePoint-brugeransvarlige - jobcentre

Oversigt over SharePoint-brugeransvarlige - a-kasser

Spørgsmål om autorisation, login etc. kan stilles til Landssupporten på e-mail sharepoint@star.dk. Skriv gerne dit telefonnr. så vi har mulighed for at komme i kontakt med dig.