Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

A-kasse udland

  • Print Page

A-kasse udland

Med virkning fra 1.april 2015 skal a-kasserne indberette udenlandske arbejds – og forsikringsperioder, der danner grundlag for udbetaling af en ydelse fra a-kassen.

I løsningen skal A-kasserne indberette og dokumentere de perioder, som helt eller delvist har medvirket til at medlemmer har opnået ret til udbetaling af ydelse fra a-kassen.

Løsningen anvendes af STAR til statistik, kontrol og evt. ansøgning om mellemstatslig refusion.

Løsningen ligger under rettighedsgruppen AKU der er en forkortelse for A-kasse Udland.

I nedenstående vejledning beskrives hvordan a-kasser indberetter oplysninger om udenlandske arbejds – og forsikringsperioder, der danner grundlag for udbetaling af en ydelse fra a-kassen i løsningen.

Vejledning til Udenlandske arbejds – og forsikringsperioder

Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til indtastningen af oplysninger kan EØS-koordinator Marie-Louise Outzen kontaktes på e-mail mje@star.dk, telefon 7221 7521

Er der spørgsmål til løsningens indhold kan fuldmægtig Ingeline Schaarup-Jensen kontaktes på e-mail isj@star.dk , telefon 7221 7710