Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Frivilligt ulønnet arbejde

  • Print Page

Frivilligt ulønnet arbejde

I perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 skal a-kasserne indberette oplysninger om medlemmer, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde.

Oplysningerne skal bruges til at evaluere forsøget, hvor modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse i en periode på to år kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen.

A-kasserne skal indberette oplysninger om dagpenge- og efterlønsmodtageres frivillige, ulønnede arbejde, herunder antal timer pr. uge og navn eller CVR-nummer på den frivillige organisation, forening eller lignende, som arbejdet udføres for.

A-kasserne skal i forsøgsperioden indberette oplysningerne ved udgangen af hvert kvartal via SharePoint-løsningen 'FUA' på bi.star.dk.

A-kasserne skal senest den 16. august 2015 indberette oplysninger for hele perioden fra den 23. marts 2015 til den 21. juni 2015. Herefter skal a-kasserne løbende indberette oplysninger ved udgangen af hvert kvartal.

I nedenstående vejledning beskrives, hvordan a-kasser afrapporterer oplysninger om frivilligt, ulønnet arbejde.

Vejledning til Frivilligt Ulønnet Arbejde 

Til brugeransvarlig: Modulet hedder 'FUA'

Spørgsmål til løsningen
Spørgsmål om løsningens anvendelse kan rettes til STAR. Kontaktperson er Sofia Franzén, sfn@star.dk.

Spørgsmål om funktionaliteten og autorisation (herunder oprettelse af brugere) kan rettes til STAR Landssupport på e-mail sharepoint@star.dk eller telefon 7025 8925 mellem kl. 8 og 12.