Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

KLV – Kvartalsoversigt for Løntilskuds- og Virksomhedspraktikforløb

  • Print Page

KLV – Kvartalsoversigt for Løntilskuds- og Virksomhedspraktikforløb

KLV er et udtrækssystem i Sharepoint, hvor beskæftigelsesregionerne og jobcentrene løbende kan trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskuds-, nytteindsats- (fra og med KLV for 1. kvartal 2014) og virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat, og som er i gang eller blevet afsluttet i det pågældende kvartal.

KLV-oversigterne offentliggøres med oplysninger for et kvartal omkring 1½ måned efter slutningen på det pågældende kvartal.

Formålet med kvartalsoversigterne er at øge transparensen omkring jobcentrenes iværksættelse af forløb i løntilskud, nytteindsats og virksomhedspraktik i jobcentrene og i LBR, som modtager de udtrukne KLV-rapporter fra jobcentrene.

Kvartalsoversigterne er baseret på jobcentrenes indberetninger til Arbejdsmarkedsstyrelsen af løntilskuds-, nytteindsats- og virksomhedspraktikforløb. Oversigterne udstiller oplysningerne, som er sammenkørt med oplysninger om personens seneste beskæftigelse og oplysninger om navn, størrelse, branche, sektor og geografiske placering for de virksomheder, hvor løntilskuds- og virksomhedspraktikforløbene har fundet sted.

Beskrivelse af data i KLV 

Til brugeransvarlige: Modulet hedder 'SVA'


Spørgsmål til løsningen

Er der spørgsmål til løsningen, kan følgende kontaktes:
Specialkonsulent Mette Gregers Jensen, mgj@star.dk / 7221 7765.