Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

  • Print Page

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

STAR har overtaget kommunernes indberetninger af afgørelser i førtidspensionssager fra Ankestyrelsen fra 1. juli 2017. Kommunerne skal fremover indberette afgørelser i sager om hhv. førtidspension og ændring af førtidspension til STAR.

Kravet om indberetning fremgår af 'Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet' af 15. juni 2017.

STAR har udviklet et modul i bi.star.dk, som hedder Førtidspensionssager (FTP), hvor afgørelserne fremadrettet skal indberettes. En lang række spørgsmål, der hidtil har skullet besvares, er fjernet fra indberetningsskemaet, da STAR i højere grad vil samkøre med eksisterende datakilder.

Der er oprettet en vejledning til brug af løsningen og en diagnoseliste.

De personer, der skal indberette oplysningerne i bi.star.dk skal have tildelt rettigheder til modulet fra kommunens brugeransvarlige. Alle kommuner har således udpeget én eller flere brugeransvarlige, som kan oprette nye brugere i bi.star.dk eller tildele adgang til nye moduler til allerede eksisterende brugere i bi.star.dk. Se listen over kommunens brugeransvarlige:

Listen over brugeransvarlige

Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til indholdet af skemaet kan følgende kontaktes:

Mette Gregers Jensen, e-mail mgj@star.dk, telefon 7221 7765