Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Digitalt profilafklaringsværktøj

  • Print Page

Digitalt profilafklaringsværktøj

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det indebærer bl.a. indførelse af en ny ydelse, "uddannelseshjælp" og et nyt visitationssystem (som afløser det eksisterende match-kategorisystem). Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der tidligere ville have søgt om kontanthjælp, kan nu søge om uddannelseshjælp. Intentionen med kontanthjælpsreformen er, at unge ikke skal være i kontanthjælpssystemet – de skal i uddannelse. Det skal bl.a. ske igennem en grundigere visitation og en tidlig indsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet et digitalt profilafklaringsværktøj, som kan understøtte visitationen ved at give sagsbehandleren en indikation af, hvilke unge, der er åbenlyst uddannelsesparate. Åbenlyst uddannelsesparate er unge, der ved den tidlige visitationssamtale senest efter en uge vurderes ikke at have nogen barrierer – og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte – i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Formålet med profilafklaring er at målrette indsatsen, så ressourcerne i kommunerne i højere grad kan anvendes til de unge, der har størst behov. Samtidig skal profilafklaring bidrage til, at den unge allerede før første samtale gør sig tanker om sin vej mod uddannelse og job og samtidig etablere et udgangspunkt for et fælles "refleksionsgrundlag" mellem den unge og sagsbehandleren i visitationsforløbet. Du kan læse mere om profilafklaringsværktøjet på http://ams.dk/da/Viden/Politiske_aftaler/Kontanthjaelpsreform/Digitalt-profilafklaringsvaerktoej.aspx

Samtidig er første fase af udviklingen af et digitalt profilafklaringsværktøj for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere påbegyndt. I første fase er der udelukkende tale om et samtaleværktøj, der kan fungere som et grundlag for lediges visitationssamtale i jobcenteret. Værktøjet består af et spørgeskema – kaldet forberedelsesskema – med 10 spørgsmål, som den ledige kan udfylde på Jobnet før sin første samtale. Spørgsmålene handler blandt andet om uddannelsesbaggrund, forventninger til jobmuligheder og den lediges krav til job. Du kan læse mere her: http://ams.dk/da/Viden/Politiske_aftaler/Kontanthjaelpsreform/Digitalt-profilafklaringsvaerktoej.aspx

Profilafklaring er et tilbud – til den ledige og til kommuner og a-kasser. Målet er, at den ledige og vejlederen har et fælles udgangspunkt allerede ved den første samtale – såvel som støtte ved de efterfølgende samtaler.

I nedenstående vejledning beskrives, hvordan der foretages opslag på på den enkelte borgers besvarelse af forberedelsesskemaet og opslag på hvilke/hvor mange borgere, der har besvaret skemaet på bestemte datoer:

Vejledningen til profilafklaring

Til brugeransvarlige: modulet hedder 'SCR'

Er der spørgsmål til profilafklaringsværktøjet kan du kontakte Anders Bækhøj Hansen abh@star.dk