Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

2012

  • Print Page

2012

21.12.2012
Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl
Varsling af omlægning af a-kassekommunikation

Varsling af 21122012 om ændringer i løsniningsbeskrivelsen for omlægning af a-kassekommunikation til webservices fase 2

A-kassekommunikation via webservices AKS - fase 2 V.3.01

04.12.2012
Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen
Ny skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion

04.12.2012
Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion - OPDATERET 03.12.2012

20.11.2012
Mail til alle a-kasser og jobcentre fra Alex Larsen med to skrivelser:

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion

Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag - OPDATERET 

12.11.2012
Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob - OPDATERET

07.11.2012   
Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob

25.10.2012 
Varsling vedrørende idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikation til webservices 

Revideret drejebog for idriftsættelse - a-kasse fase 1 af den 16.10.2012 

24.10.2012 
Skrivelse til de faglige organisationer i forbindelse med konflikt

23.10.2012 
Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag 

16.10.2012
Mail fra Anders Ellegaard Dahl 
Ændringer vedr. idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikation til webservices – fase 1 

05.10.2012
Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl

Skrivelse om omlægning af A-kassekommunikation til webservices - Fase 2 v1.9

A-kassekommunikation via webservices - løsningsbeskrivelse - generelt v3.2

A-kasse Master testplan v 1.6 med track changes

Drejebog for idriftsættelse - Fase 1 - v 3.0

Varsling af tidsplan for idriftsættelse af ændringer til den digitale kommunikation mellem jc og a-kasse fase I og fase II

11.09.2012
Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl 
Varsling om udsættelse af idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikationen fase 1 og fase 2

Varsling af 11092012 om ændringer i plan for idriftsættelse af ændringer i den digitale kommunikation ml JC og a-kasser fase I og fase II

AMS A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse generelt v3.1

AMS A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse fase v3.5

A-kasse Master Test Plan v1.5

Personskema

05.09.2012
Brev til samtlige a-kasser om indberetning af personer, som får tilsendt et brev i forbindelse med risiko for at miste dagpengeretten

14.08.2012
Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen

Bilag om I-hændelser ved overgang til webservicekommunikation med a-kasserne 2012 08 14 
 
11.07.2012
Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen

Skrivelse om varsling af ændringer i den digitale kommunikation mellem jobcentre og a-kasser 20120710

Spørgsmål og svar til LB for omlægning af a-kassekommunikation fase 2

AMS - akassekommunikation via webservices - fase 2_v142 Endelig

AMS - akassekommunikation via webservices - fase 2_v142 Track Changes 

Forretningsbeskrivelse Afmelding ved sygemelding 20120710

Forretningsbeskrivelse - Digitalisering af syge og raskmelding v 1 8 1 20120709

10.07.2012
Mail til a-kasser vedrørende fejlrettelse af manglende I-hændelser:

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard 

13.06.2012
Mail til a-kasser om fejl i fremsendelse af I03 fra kommuner, der benytter WorkBase:

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard

31.05.2012
Mail til a-kasser med om varsling af den digitale kommunikation indeholdende følgende dokumenter: 

Skrivelse med ny varsling af ændringerne

A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse – fase 1, version 3.3

KC1258-SPC-Kravspecifikation A-Kasse Modernisering Fase 2_V1 8 2

Master test plan for A-kassekommunikation via webservices version 1.4. 

23.04.2012
Mail til a-kasser med om varsling af den digitale kommunikation indeholdende følgende dokumenter: 

Skrivelse med varsling af ændringerne

Forretningsbeskrivelse - Digitalisering af Syge-Raskmelding v1 4 2012 04 22

Forretningsbeskrivelse Afmelding ved sygemelding v0 5 2012 04 22  

 

KC1258-SPC-Kravspecifikation A-Kasse Modernisering Fase 2_V1 8 4  

AMS_A-kassekommunikation via webservices_løsningsbeskrivelse_fase1_v40     


16.02.2012
Varsling vedrørende omlægning af den digitale kommunikation mellem jobcentre/det fælles datagrundlag (incl. Jobnet) og a-kasser til webservices (fase 1)

16.02.2012
Vejledning til certifikatbrug for a-kassernes webserviceintegration mod AMS-DFDG RC1

A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse (fase 1) v32

A-kassekommunikation via websevices løsningsbeskrivelse generelt v30

23.01.2012
Orienteringsskrivelse om ændringer i ret og pligttilbud (L46)

06.01.2012 
Varsling vedrørende ændringer i forhold til a-kassernes anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen samt ophør af skriftlig modtagelse af jobplaner fra jobcentre mhp implementering 23. januar 2012