Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

2014

  • Print Page

2014

15.12.2114
Mail fra Jeppe Lundin om en ny og forbedret udgave af workindenmark.dk

Infoark om workindenmark.dk 

02.12.2014
Brev til jobcentre om afklaringsværktøj

29.10.2014
Orienteringsskrivelse - Berigtigelse af fejl i orienteringsskrivelse om jobrettet uddannelse af 20 oktober - 2014

28.10.2014
Orientering af jobcentre om tilladelse til at udstede administrative CPR-nr

20.10.2014
Orientering om midlertidig lukning af adgangen til digital 6 ugers selvalgt uddannelse

02.10.2014
Orientering om udskydelse af it-understøttelsen af uddannelsespålægget

25.09.2014
Notat om korrekt registrering af nytteindsats

Vejledning i registrering af nytteindsats

13.08.2014 
Orientering om EU/EØS-borgeres adgang til at oprette et CV på Jobnet.dk

05.08.2014
Jobcentrenes forpligtelser over for selvforsørgende, arbejdssøgende EU/EØS-borgere

24.06.2014 
Informationsskrivelse om digitalisering af 6-ugers selvvalgt uddannelse 

Vejledning til jobcentre om 6-ugers selvvalgt uddannelse

16.06.2014
Nye bonus-opgørelser for en række anden aktør-forløb i 2013 under de landsdækkende rammeaftaler (LVU- og Serviceudbud)

23.05.2014
Skrivelse af 3. marts 2014 til alle kommuner om selvbook

23.04.2014
Skrivelse til alle jobcentre om etablering af brugeransvarlige til SharePoint-platform

Skrivelse til 4 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning

03.03.2014
Skrivelse til 7 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning

03.02.2014
Skrivelse til 20 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning