Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tjek dine jobforslag

  • Print Page

Tjek dine jobforslag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering publicerer forskellige former for vejledninger til de forskellige brugere, som skal betjene værktøjerne. Nedenfor findes en oversigt med links til vejledninger til Tjek Jobforslag.

Bilagene hører til vejledningen 'Vejledning i registrering hos jobcentre m.v.', der findes under fanebladet 'Vejledninger'

Bilag 1: 'Tjek dine jobforslag'

Bilag 1a: Behandling af klager over påmindelser 

Velkomstpjecen, der udsendes ved borgernes tilmelding, fortæller også om tjek af jobforslag 

Velkomstpjece ved tilmelding - om tjek af jobforslag på Jobnet - printvenlig (28.11.2016)

Velkomstpjece ved tilmelding - om tjek af jobforslag på Jobnet - e-post (28.11.2016)