Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

Oversigt over kendte fejl i forhold til tjek af jobforslag.

19.06.2017 Manglende knap 'Tjek dine jobforslag' (101798)
Efter weekendens release er det konstateret, at borgere, som er tilmeldt 'Uden ydelse' i kontaktgruppe 8 'Uden ydelse', kan får vist beskeden "Vi har desværre lige nu en fejl på Jobnet" i stedet for knappen til tjek af jobforslag. Der er også set eksempel på dagpengemodtager, som har fejlen.
22.06.2017: Der er foretaget datagenopretning på de borgere, som var berørt af fejlen.

13.06.2016 Frist for tjek af jobforslag ikke beregnet korrekt efter registrering af fritagelse (89156)
Der er set eksempler på, at registrering af to (uafbrudte) perioder med fritagelse under deltagelse i tilbud kun har genberegnet fristen for tjek af jobforslag i forhold til den første periode.
21.06.2017: Fejlen kan ikke genskabes.

11.01.2016 Batchjob beregner frist for tjek jobforslag forkert i en bestemt situation ved raskmelding (79962)
Når en borger i løntilskudsansættelse bliver raskmeldt, inden han skifter til sygedagpengemodtager - og bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato, får han korrekt en frist for tjek af jobforslag, som ligger 7 dage efter sidste sygedag.

I det natlige batchjob, som håndterer raskmeldingen, genberegnes datoen for tjek af jobforslag fejlagtigt – og borgeren får en ny frist, som er 8 dage efter raskmeldingen.
28.04.2016: Tidspunkt for fejlrettelse er ikke fastlagt