Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Kendte fejl

  • Print Page

Kendte fejl

På denne side er kendte fejl i Tjek Jobforslag beskrevet. Fejlene er indberettet af borgere, jobcentre og a-kasser og vil løbende blive behandlet. Status for hver fejl vil blive angivet.

11.01.2016 Batchjob beregner frist for tjek jobforslag forkert i en bestemt situation ved raskmelding (79962)
Når en borger i løntilskudsansættelse bliver raskmeldt, inden han skifter til sygedagpengemodtager - og bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato, får han korrekt en frist for tjek af jobforslag, som ligger 7 dage efter sidste sygedag.

I det natlige batchjob, som håndterer raskmeldingen, genberegnes datoen for tjek af jobforslag fejlagtigt – og borgeren får en ny frist, som er 8 dage efter raskmeldingen.
27.09.2017: Det er besluttet ikke at rettet fejlen.