Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

VITAS

 • Print Page

VITAS

Et samarbejdsredskab om virksomhedsrettede tilbud

VITAS er en landsdækkende digital platform, der betjener virksomheder og jobcentrene i oprettelsen og behandlingen af virksomheders anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, herunder nytteindsats, samt tilskud til voksenlærlinge.

Formål
I såvel Kontanthjælps- som Beskæftigelsesreformen er der krav om, at virksomhedernes anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser og jobcentrenes administration og sagsbehandling heraf understøttes af en ny løsning. VITAS udgør den løsning, som beskrives i reformerne.

For arbejdsgivere tjener VITAS følgende formål:

 • De digitale ansøgninger om oprettelse af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser har samme udformning i hele landet på tværs af jobcentre
 • Systemet er brugervenligt og oprettelsen foregår nemt og intuitivt
 • Der er mulighed for hurtigere afgørelser på ansøgninger
 • Der er mulighed for hurtig afklaring af bevillingsmæssige forhold
 • Afgørelser bliver korrekte i forhold til lovgivningen
 • Afgørelser bliver gennemskuelige

For jobcentrene har VITAS til formål:

 • At anvendelsen af dette brugervenlige system letter jobcentrenes administrative håndtering af blanketter
 • At mindst mulig tid bruges på sagsbehandling, så der kan afsættes flere ressourcer til komplicerede sager
 • At ensrette processen og dokumentationen på tværs af landet
 • Modtagne ansøgninger er fuldt udfyldt med korrekte oplysninger
 • Misbrug undgås i videst muligt omfang
 • At sagsbehandlingen overholder lovgivningen og god praksis
 • At understøtte tilsyn- og kontrolopgaven i jobcentrene og i STAR

For borgerne har VITAS til formål:

 • At sikre hurtig sagsbehandling
 • At sikre, at afgørelserne tager højde for borgernes rettigheder i forhold til lovgivningen 


Vision
Alt i alt er visionen for VITAS at skabe de bedst mulige rammer og processer omkring det beskæftigelsespolitiske redskab, som de virksomhedsrettede tilbud udgør.

I en senere udvikling kan VITAS udvides med flere ordninger indenfor eksempelvis jobrotation og fleksjob.