VITAS

Et samarbejdsredskab om virksomhedsrettede tilbud

VITAS er en landsdækkende digital platform, der betjener virksomheder og jobcentrene i oprettelsen og behandlingen af virksomheders anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, herunder nytteindsats, samt tilskud til voksenlærlinge.

Formål
I såvel Kontanthjælps- som Beskæftigelsesreformen er der krav om, at virksomhedernes anmodninger om at oprette løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser og jobcentrenes administration og sagsbehandling heraf understøttes af en ny løsning. VITAS udgør den løsning, som beskrives i reformerne.

For arbejdsgivere tjener VITAS følgende formål:

 • De digitale ansøgninger om oprettelse af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser har samme udformning i hele landet på tværs af jobcentre
 • Systemet er brugervenligt og oprettelsen foregår nemt og intuitivt
 • Der er mulighed for hurtigere afgørelser på ansøgninger
 • Der er mulighed for hurtig afklaring af bevillingsmæssige forhold
 • Afgørelser bliver korrekte i forhold til lovgivningen
 • Afgørelser bliver gennemskuelige

For jobcentrene har VITAS til formål:

 • At anvendelsen af dette brugervenlige system letter jobcentrenes administrative håndtering af blanketter
 • At mindst mulig tid bruges på sagsbehandling, så der kan afsættes flere ressourcer til komplicerede sager
 • At ensrette processen og dokumentationen på tværs af landet
 • Modtagne ansøgninger er fuldt udfyldt med korrekte oplysninger
 • Misbrug undgås i videst muligt omfang
 • At sagsbehandlingen overholder lovgivningen og god praksis
 • At understøtte tilsyn- og kontrolopgaven i jobcentrene og i STAR

For borgerne har VITAS til formål:

 • At sikre hurtig sagsbehandling
 • At sikre, at afgørelserne tager højde for borgernes rettigheder i forhold til lovgivningen 


Vision
Alt i alt er visionen for VITAS at skabe de bedst mulige rammer og processer omkring det beskæftigelsespolitiske redskab, som de virksomhedsrettede tilbud udgør.

I en senere udvikling kan VITAS udvides med flere ordninger indenfor eksempelvis jobrotation og fleksjob.