Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten til brugerne indsamler STARs supportenhed og STARs it-udviklere løbende ønsker til ændringer af de forskellige værktøjer. Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af STARs forskellige it-værktøjer og platforme, at STAR løbende får indmelding fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre, eller løses anderledes.
En sådan dialog foregår gennem Landssupporten daglige kontakt med jobkonsulenter og virksomheder.

Ønskerne opsamles og lægges på listen nedenfor med angivelse af dato for indmeldingen og status.

19.09.2017: Oplysning om virksomhed skal trækkes fra CVR (106596)
Oplysninger der findes i CVR skal trækkes ifm. 'Høring' eller helt udelades, det virker forvirrende og misvisende at der står Enmandsvirksomhed på fx Herlev Hospital
19.09.2017: Ændringsønske oprettet

15.09.2017: Afvisning af ansøgning/bevilling - besked til borger (105644)
Når en Ansøgning/bevillig afvises grundet administrativ fejl, ønskes der at det muligt at vælge til at borger skal have besked i stedet for at fravælge.
15.09.2017: Ændringsønske oprettet

15.09.2017: Ønske om advarsel når borger tidligere har været i virksomhedspraktik (105646)
JC ønsker en advarsel på, at borgeren tidligere har været ansat i virksomhedspraktik.
15.09.2017: Ændringsønske oprettet

11.09.2017: Liste med brugere og deres teamtilknytning (105446)
Det ønskes mulighed for at eksportere/udskrive listen med brugere (incl tem, e-mail og status på enten Excel eller PDF.
11.09.2017: Ændringsønske oprettet

07.09.2017: Mulighed for at overdrage 'Kladde' (105344)
Mulighed for at kunne vælge 'Sæt ansvarlig' på en ansøgning der er i status 'Kladde'
07.09.2017: Ændringsønske oprettet

06.09.2017: Virksomhed ønsker historik på kladder(105305)
Det ønskes at man på ansøgning i status 'kladde' kan se hvem, der har oprettet denne, navn eller JC/Virksomheden).
06.09.2017: Ændringsønske oprettet

06.09.2017: Pop-up ønskes til JC, der opretter en kladde op uden at sende denne til virksomheden(105303)
Pop-ud til medarbejderen, der opretter en kladde der ikke er sendt til virksomheden, 
med oplysning om, at denne ikke er sendt med notifikations mail til virksomheden.
06.09.2017: Ændringsønske oprettet

06.09.2017: Gamle kladder ønskes slettet(105302)
Kladder der ikke bliver til en ansøgning, skal automatisk slettes efter 3 måneder.
06.09.2017: Ændringsønske oprettet

06.09.2017: (VL) Opdeling af fane '2. Voksenlærlingen' (105293)
Når jobcentret starter ’Ansøgning om voksenlærling’ via ’Virksomhedssupport’ ønskes fane 2 opdelt. Jobcentret kan angive oplysninger på borgeren og virksomheden kan besvare spørgsmålene omkring 'Oplysninger om uddannelse', 'Oplysninger om beskæftigelse' samt omkring 'Offentlig støtte'.
06.09.2017: Ændringsønske oprettet

04.09.2017: VL, besked til JC, når virksomheden registrerer supplerende oplysninger (105178)
Automatisk melding til jobcentret, når virksomheden kommer med supplerende oplysninger. Baggrund: I øjeblikket får jobcentermedarbejderen ikke en melding, når jobcentret har bedt om ekstra oplysninger og virksomheden har (efter)udfyldt nogle oplysninger fx vedr. RKV og grundforløb.
04.09.2017: Ændringsønske oprettet

04.09.2017: VL, Rækkefølge i oplysninger, vedr. grundforløb, RKV og udd-aftale (105177)
1. At virksomheden skal tage stilling til  ja eller nej, om voksenlærlingen har været på grundforløb. Hvis nej, går virksomheden videre. Hvis ja, skal virksomheden oplyse start (og slutdato) for det relevante grundforløb.
2. At virksomheden skal svare på, om personen har fået en RKV – ja eller ned. Hvis nej, går virksomheden videre. Hvis ja, så skal virksomheden oplyse startdato for RKV.
3. At virksomheden – men først efter at have svaret på grundforløb og RKV – skal skrive start og slutdato på uddannelsesaftalen.
04.09.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017 Virksomheder skal kunne genfinde en ansøgningskladde (104913)
Nogle virksomheder oplever, at de ikke kan finde en ansøgning, som de selv har oprettet, hvis de har gemt ansøgningen for at arbejde videre med den på et senere tidspunkt. Det ønskes, at man som virksomhed altid kan finde og arbejde videre med en ansøgning, som man selv har oprettet.
25.08.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017: National liste - muligt at søge på regioner (104888)
Der ønskes at det er muligt at søge på regioner på den nationale liste. At der oprettes en kolonne med drop-down med menu på alle regioner.
25.08.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017: Mødeadresse på ansøgning overføres til bevilling
(104894)
Vedr. mødeadresse på ansøgningen, ønskes det overføres til bevillingen, hvis det er anderledes end virksomhedens adresse. 
25.08.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017: Ønske til tekst i ansøgning vedr. mentor (104909)
Vedr. mentor ønskes der at det er tydeligt for arbejdsgiverne, at de ikke automatisk tror, de har ansøgt om mentor. Evt. ved tilføjelse af tekst.
25.08.2017: Ændringsønske oprettet

23.08.2017: Automatisk slutdato fra på Mentorbevilling (104817)
Der ønskes at når en bevilling af Virksomhedspraktik afsluttes skal slutdato automatisk slår over på Mentorbevilling, hvis der er Mentorbevilling tilknyttet ansøgningen.

08.09.2017: Implementeret

21.08.2017: Mail sendt vedr. mentor til arbejdsgiver, tilføjelse af info om udbetaling ab 405 (104719)
Der ønskes at der i mailen henvises til at søge om mentortimer gennem virk.dk på ab 405 udbetaling af mentor timer etc.
21.08.2017: Ændringsønske oprettet

21.08.2017: Mentorfunktionens indhold, antal time pr. uge (104718)

Der ønskes at det gøres tydeligt om det er minutter eller evt. laves til felter til både timer og minutter.

21.08.2017: Ændringsønske oprettet

21.08.2017 Mentorfunktionens indhold - ændring af tekst (104717)
Mentorfunktions indhold, tekst ønskes omformuleret til : "Samlet antal timer, der gives tilskud til"

18.09.2017: Implementering.

21.08.2017: Mentor - der ønskes mailadresse fjernes (104716)
Under Tillægsbevilling af Mentor Punkt 3 der ønskes at mailadresse fjernes.

21.08.2017: Ændringsønske oprettet


01.08.2017: Mentor - mulighed for felt til flueben i stedet for at skrive timeløn (104172)
Der ønskes mulighed for at kunne sætte et flueben i et felt, når man laver en tillægsbevilling (mentor), og mentoren er omfattet af en virksomhedscenteraftale. I dag skal man angive en timeløn.

01.08.2017: Ændringsønske oprettet

25.07.2017: Åbne "kommentarfelt" på bevilling så det fylder hele skærmen (104047)

Der ønskes mulighed for at åbne kommentar-feltet, når der oprettes en bevilling. Gerne så feltet fylder hele skærmen, så det derved er muligt at overskue feltet når der indtastes mere tekst end de 4 linjer der er nu.

01.08.2017: Efterkommet, afventer implementering.


18.07.2017: Tilbage til søgeresultat under kladder (102946)

Der ønskes at det er muligt at bruge tilbage knappen under kladder, til at komme tilbage til en liste der er fremsøgt i stedet for at vende tilbage til den fulde liste.

01.08.2017: Efterkommet, afventer implementering.


17.07.2017: Statistik for forlængelser (102923)

Mulighed for exel udtræk af 'Statistik over forlængelser

17.07.2017: Ændringsønske oprettet


14.07.2017: Mentor - beskrivelsesfelt ønskes obligatorisk (102903)

Det ønskes, at feltet ’Beskrivelse af mentorfunktionen og mentorens arbejdsopgaver’ gøres obligatorisk

14.07.2017: Ændringsønske oprettet


12.07.2017: Høring, ønsker at skjule lønforhold (102819)

En privat virksomhed ønsker at lønforhold er skjult ved medarbejderhøring.

21.08.2017: Implementeret

11.07.2017: Oversigt over alle kommunens aktive IGU-aftaler (102645)
For at få overblik over, hvor mange aktive IGU-aftaler, der er oprettet på kommunens borgere, ønskes et nyt punkt i menu-linjen: ’IGU’. Ved klik på ’IGU’ skal alle kommunes aktive IGU-aftaler vises, så man på den måde kender det aktuelle antal ved besvarelse af spørgsmål fra politikere og pressen.
11.07.2017: Ændringsønske oprettet

07.07.2017: Oversigt over tekster og mails, samt info om hvornår de sendes (102603)
Der ønskes et samlet overblik over, præcist hvilke tekster og mails, der sendes hvornår i forløbet.
07.07.2017: Ændringsønske oprettet

28.06.2017: Tekst ændring på tillægsbevilling 'Mentor' (104600)
Under punktet Mentorfunktionens indhold i feltet 'Timeløn' ønskes parentes med tekst fjernet, således der kun står Timeløn. Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsmarkedsbidrag)
Begrundelsen er at det er op til den enkelte kommunes aftaler, hvad timelønnen indeholder.

26.06.2017: Forlængelser bør fremgå af arbejdsgivers primær menu (102146)

Mange virksomheder og medarbejdere, har svært ved, at finde ud af hvor man kan forlænge en ansøgning. Altså at finde den berømte forlænge ”knap”. Det ønskes tydeliggjort ved 'Forlængelser' indsat i primær menu for arbejdsgiver.

26.06.2017: Ændringsønske oprettet


23.06.2017: Virksomhedens kontaktpersoner skal gemmes (102058)

Det er et ønske, at kontaktpersoner på en virksomhed gemmes, så man nemt kan slå dem op igen til en ny ansøgning.

23.06.2017: Ændringsønske oprettet


23.06.2017:  Ny status ”Set af virksomhed” på kladder sendt til virksomhed (102060)
Som virksomhedskonsulent vil det være nyttigt at kunne se i VITAS, om virksomheden er opmærksom på ansøgningskladden, dvs. om de har set den, men endnu ikke reageret.

Det kunne fx fremgå af historikken.
23.06.2017: Ændringsønske oprettet

21.06.2017: Statistik på ansøgninger opstartet via virksomhedsupport vs. af virksomheden selv (101992)
Se statistik for andelen af indgående ansøgninger, som er opstartet af Jobcentret via virksomhedssupport og hvor mange virksomhederne selv udarbejder.
21.06.2017: Ændringsønske oprettet

21.06.2017: Flere filtrerings muligheder i statistik over ansøgninger (101991)(91915)
Trække en statistik over ansøgninger der er godkendte og som på 
godkendelsestidspunktet havde en rød trekant markeret fordi der er belæg for en afvisning, og hvad grunden til afvisningen er.
26.06.2017: Afventer implementering, forventet primo 2018.

20.06.2017: Det skal være mere tydeligt for arbejdsgiver, når en kladde slettes (101936)
Når en arbejdsgiver klikker på ’Afbryd’, skal knappen i den efterfølgende dialogboks omdøbes til ’Slet’ for at gøre det tydeligt, at kladden slettes ved klik på knappen.
21.06.2017: Efterkommet, afventer implementering.

20.06.2017: Ønske om administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde (101934)
Der ønskes en administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde.
20.06.2017: Ændringsønske oprettet

20.06.2017: Ønske om tilføjelse af link i den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling (101932)
I den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling, findes der kun et link til godkendelse af bevillingen. Der ønskes tilføjet et link, der giver arbejdsgiver adgang til VITAS.
20.06.2017: Ændringsønske oprettet. Analyse iværksat

20.06.2017: Et jobcenter ønsker, at der åbnes for disse obligatoriske felter, når der svares 'ja' til spørgsmålet om 'Er praktikken tiltænkt en bestemt person?' (101898)
Felterne, der ønskes:
* Slutdato
* Er der planlagt arbejdsfrie dage?
* Mødetid første dag
* Jobindhold
* Mødetider generelt 
* Formål med virksomhedspraktikken /løntilskud
* Skånehensyn(valgfrit):
* Kontaktforløb(valgfrit):  
* Fravær på virksomheden meldes til (kontaktperson på virksomheden – navn og telefon nr.)(Valgtfrit):
20.06.2017: Ændringsønsket oprettet. Analyse iværksat

20.06.2017: Ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigt over ansøgninger (101636)
Der ønskes en ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigten over ansøgninger.
Da cpr-nummer anvendes til at finde den relevante jobkonsulent, vil det lette arbejdsgangen i forbindelse med modtagelse af ’øremærkede’ ansøgninger i VITAS.
Som det er nu, skal man åbne ansøgningen for at se cpr-nummer.
14.06.2017: Ændringsønske oprettet

13.06.2017: Obligatorisk slutdato-felt på ansøgningen (101575)
Der ønskes et obligatorisk felt til slutdato på ansøgningen.
Kun få virksomheder lægger mærke til den eksisterende mulighed for at angive en slutdato på fane 3 i feltet 'Angivelse af arbejdstid (angiv evt. slutdato hvis drøftet og aftalt)'. Obligatorisk slutdato på ansøgningen vil spare tid, da man ikke behøver kontakte virksomheder og Anden Aktør for at få datoen oplyst.
21.08.2017: Implementeret

06.06.2017: Teksttilføjelse 'Grundforløbet' på VL under ”Oplysninger om beskæftigelse (101531)
Under punktet ”Oplysninger om beskæftigelse” fremgår det ikke tydeligt, at der er tale om forsørgelsesgrundlaget forud for grundforløbet. Er det muligt at indsætte (grundforløbet) i sætningen? For flere af vores arbejdsgivere angiver dato for uddannelsesaftalens påbegyndelse.
12.06.2017: Ændringsønske oprettet

31.05.2017: Mulighed for at sende kladde, uden alle punkter under borger er udfyldt (101097)
Når jobcentret sender en kladde til arbejdsgiver, indeholdende cpr-nr. skal alle felter udfyldes, før fanen gemmes. Jobcentret kan ikke svare på om borgeren tidligere har været ansat i virksomheden. Ønsket at jobcentret kan nøjes med at udfylde cpr-nr. Ønske om samme på alle faner.
31.05.2017: Ændringsønske oprettet

30.05.2017: Nyt søgekriterie 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger (101050)
Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over 
den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30.05.2017: Ændringsønske oprettet

23.05.2017: Visning af medarbejder telefonnummer (100857)
Der er modtaget et ønske om, at at der bliver mulighed for at indsætte jobcentermedarbejderens telefonnummer i brugeradministrationen (ikke obligatorisk) og at dette telefonnummer vises for virksomhederne ved bevilling mm.
23.05.2017: Ændringsønske oprettet

19.05.2017: Mulighed for fast vedhæftning af dokument (100564)
Ønske om mulighed for fast vedhæftning af dokument på bevilling
19.05.2017: Ændringsønske oprettet

17.05.2017: VITAS skal sende en rykker til en virksomhed som ikke har underskrevet ansøgningskladden (100631)
17.05.2017: Ændringsønske oprettet.

15.05.2017: Ny kolonne 'Ønsket startdato' på sendte kladder (100514)
På sendte kladder ønskes tilføjet kolonne 'Ønsket startdato'.
På den måde, vil det være nemt at bruge ”sendte kladder” til at holde øje med de virksomheder som skal have en rykker. Måske have kontakt med virksomheden, inden en borger skal starte i tilbud.
17.05.2017: Efterkommet, afventer implementering.

02.05.2017: Advarsel ved tilkobling/modtagelse af gentagen VP (99810)
1. Advarsel, ved modtagelse af ansøgning om virksomhedspraktik med en 'øremærket' borger, der tidligere har været i virksomhedspraktik i samme virksomhed.
2. Ligeledes en advarsel, ved tilkobling af borger på 'ikke øremærket' ansøgning om virksomhedspraktik, hvor borgeren tidligere har været i virksomhedspraktik.
Tilføjelse, tilsvarende løntilskud.
02.05.2017: Ændringsønske oprettet

01.05.2017: Ved afsendelse af kladde ønskes flueben sat default på:  ’Vil du sættes ansvarlig på ansøgningen, når den underskrives?' (99385)
Det vil bevirke, at jobcentret ikke, som det er nu, skal bruge tid på at finde de rigtige medarbejdere, når man glemmer at sætte 'flueben'.
21.08.2017: Implementeret

01.05.2017: Ved skift mellem fanerne Godkendelse og Afvisning ønskes teksten gemt (99104)
Når man på en ansøgning skifter mellem fanerne Godkendelse og Afvisning, forsvinder tekst, man har indskrevet. Teksten ønskes gemt ved skift mellem fanerne.
10.04.2017: Ændringsønske oprettet

23.03.2017: Fritekstfelt i opsummeringsfanen, som tydeligliggøres på ansøgningslisten (98193)
En løsning, med et særlig fritekstfelt i opsummeringsfanen, som så gøres mere tydelig på ansøgningslisten over indkomne ansøgninger.
23.03.2017: Ændringsønske oprettet.

20.03.2017: Statistik på antal sager på medarbejderniveau (98002)
Der ønskes mulighed for at se statistik på medarbejderniveau, i forhold til ansøgninger og bevillinger.
20.03.2017: Ændringsønske oprettet.

03.03.2017: Det skal fremgå tydeligt hvis Virksomhed ønsker at blive kontaktet (97473)
Når virksomhed har markeret at de ønsker at blive kontakt: 
Skal det fremgå på listen over 'Ansøgninger', måske i en kolonne og/eller i de blå bobler på forsiden.
03.03.2017: Ændringsønske oprettet

24.02.2017: ’Intern note på sagen’, skal fremgå af søgeliste (97206)
Det ønskes vist på søgelisten, hvis der er en ’Intern note på sagen’.
24.02.2017: Ændringsønske oprettet.

23.02.2017: Vejledning til excel-ark-funktion (97140)
Vejledning indeholdende beskrivelse af excel-ark funktion ønskes.
23.02.2017: Ændringsønske oprettet.

13.02.2017: Ændring i mail på bevilling (96832)
Ønske at der i den e-mail til virksomhed ifm. med en bevilling ophører, ikke er en tekst der opfordrer virksomheden til at henvende sig hos jobcentret, såfremt bevillingen ønskes forlænget.
13.02.2017: Ændringsønske er oprettet.

09.02.2017: Forlængelse i VITAS, nyt timetal (96756) Der ønskes mulighed for at kunne registrere et ugentligt timetal på en forlængelse.
21.08.2017: Implementeret

08.02.2017: Oprette jobcenterspecifikke standardtekster (96717)
Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23.06.2017: Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc, så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

08.02.2017: Mulighed for tillægsinfo ved praktik/løntilskud (96711)
Ønske om, at det er muligt at vinge af, hvis virksomhedspraktik/løntilskud kombineres med ordinære timer med tilhørende vejledning – f.eks. hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde ansættelseskontrakt, hvornår man skal betale feriepenge og pension.
22.05.2017: Efterkommet, afventer implementering.

07.02.2017: Mangler oplysning 'underskriv med Pen' i pop-up tekster til arbejdsgiver (96674) (97004)
Ved 'Godkend som medarbejderrepræsentant' via virksomhedssupport, oplyses det ikke i pop-up, mulighed for underskrift med pen.
01.03.2017: Implementeret.

07.02.2017: Knappen ”overtag ansøgning” ændres til ”sæt ansvarlig” (96668) 
Det foreslås at knappen ”overtag ansøgning” ændres til ”sæt ansvarlig”, så man kan vælge frit blandt kollegerne. Det er temmelig bøvlet nu, vi skal åbne ansøgningen og finde ansvarlig, bakke tilbage – trykke på sæt ansvarlig, sætte flueben ved tilbuddet og sætte ansvarlig på. Det var meget nemmere, hvis ”overtag” kunne ændres til ”sæt ansvarlig”
13.02.2017: Efterkommet, afventer implementering.

07.02.2017: Frit felt i stillingsbetegnelsen - Felt for fremsøgning af medarbejder under bevillingen (96667) 
-Vi ønsker også, at ’Stillingsbetegnelsen’ felt, være et frit felt, hvor vi frit kan skrive den stillingsbetegnelse der enten ikke findes eller ikke passer på de eksisterende oprettede stillinger.
22.08.2017: Efterkommes ikke. jobordreservice og notifikationsservicen er bl.a. afhængig af denne.

-I forlængelsesdelen, kan vi ønske os, at bevillinger søges kan søges på ’medarbejder’, dvs. den ansvarlige fra Jobcenter. Begrundelsen for dette er, at vi nemt kan finde den bevilling der skal forlænges eller ophøres.
07.02.2017: Ændringsønske er oprettet.
22.08.2017: Efterkommet og implementeret

06.02.2017 Søgning på forlængelser der er behandlet (96617)
Vi ønsker en mulighed for at udsøge godkendte forlængelser.
07-02-2017: Efterkommet, afventer implementering.

03.02.2017: Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og medarbejder på forlængelser (96574)
Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og ansvarlig sagsbehandler på Forlængelser, på samme måde som det er muligt at tildele ansøgninger manuelt.
08.02.2017: Forslaget har tidligere været afvist med begrundelsen om, at det er muligt at sætte ansvarlig på bevillingen og dermed være ansvarlig på forlængelsen. Sagen er genåbnet

24.01.2017 Ønske om at P-nr. kommer med ved opstart af virksomhedssupport. (96272)
Det er allerede muligt at søge på P-nr. hvilket bør fremgå af ledeteksten. Søges på P-nr. ved opstart af virksomhedssupport, skal P-nr. igen registreres, når ordning skal vælges, hvilket er uhensigtsmæssigt.
24.01.2017: Ændringsønske oprettet

20.01.2017 Der ønskes mulighed for at sende autosvar fx. i forbindelse med ferieperioder (96200)
Der ønskes mulighed for at registrere et autosvar, som kan udsendes i forbindelse med ferieperioder.
20.01.2017: Ændringsønske oprettet

17.01.2017 Det ønskes gjort tydeligt, at godkendelse af ansøgning ikke er en bevilling (96096)
Der ønskes indføjet en tekst under Jobcenterkommentar, når en ansøgning er godkendt. Denne tekst skal tydeligt gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at borgeren ikke må starte i virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen, før der foreligger en godkendt bevilling.
Derudover ønskes den samme besked i den e-mail, som arbejdsgiveren modtager, når ansøgningen er godkendt.
17.01.2017: Ændringsønske oprettet

16.01.2017 Fjernelse af automatisk afvisning (96418)
Vi oplever desværre frustration hos arbejdsgivere, som forsøger at lave ansøgninger som automatisk bliver afvist af VITAS. Ideen med den automatiske afvisning er principielt god nok, hvis systemet f.eks. konstatere, at forholdstalskravet øjensynligt ikke er opfyldt. Og det er faktisk her kernen i problemet opstår! VITAS kan kigger objektivt på antal ansatte og antal i aktivitet – og dermed afgøres om ansøgning skal afvises. Men desværre er tallene jo kun halvdelen af forholdstalskravet, da en startdato er lige så vigtig. Vi oplever netop, at ansøgninger afvises UDEN hensyntagen til den angivne startdato. Konkret har arbejdsgiver det maks antal i aktivitet, men søger om et løntilskud som forlængelse af en praktik – (og denne ansøgning SKAL være på plads inden udløb af praktikken, hvis man ønsker at undgå huller i aktiveringen) Men fordi arbejdsgiver på ansøgningstidspunktet jo har kandidaten i praktik, så afvises ansøgningen automatisk med henvisning til at forholdstallene ikke er opfyldt - SELVOM startdatoen er angivet til at være efter afslutningsdatoen af praktikken og forholdstallene her jo automatisk vil være i orden! (...)
16.01.2017: Ændringsønske oprettet

13.01.2017 Ny kolonne ønskes i 'Virksomhedssupport’ i oversigten 'Ansøgninger' (95980)
I Virksomhedssupporten kan der i oversigten 'Ansøgninger' ligge mange ansøgninger, så det kan være svært at finde de ansøgninger, som man selv har oprettet. Der ønskes en nemmere måde at finde 'egne' ansøgninger, fx en ekstra kolonne, som viser, hvem der har oprettet ansøgningen.
13.01.2017: Ændringsønske oprettet

21.12.2016 Notifikation når jobcentret godkender praktikaftale til leverandøren (95404)
Leverandør til Jobcenter København, har spørgsmål omkring håndtering af praktiketablering, når København overgår til Vitas.dk. Der ønskes mulighed i systemet vitas for, at leverandør kan få besked fra Vitas.dk, når en praktikaftale er godkendt af Jobcentret/kommunen.
21.12.2016: Ændringsønske oprettet

22.11.2016 Særlig aftale, mulighed for registrering allerede på ansøgningen (94325)I forhold til feltet særlig aftale som findes i bevillingsdelen, ønsket at dette laves til et felt i ansøgningsdelen, hvor feltet ikke er et ”SKAL” felt som skal udfyldes. Dette er et ønske fra  jobkonsulenter som forbereder ansøgningen og allerede fra start kender fx skånebehov som skal udfyldes i dette felt.
22.11.2016: Ændringsønske oprettet

17.11.2016 Mulighed for at markeres som ansvarlig skal være mere tydelig (94195)
Man overser ofte det felt, som man skal markere for at blive sat ansvarlig på ansøgningen, når man sender en kladde ud via Virksomhedssupport.
Så det ønskes, at feltet bliver fremhævet, så det på en eller anden måde fremstår mere tydeligt.
Alternativt kunne løsningen være, at firkanten som standard er markeret, så man aktivt skal foretage et fravalg, hvis man ikke ønsker at blive sat ansvarlig på ansøgningen.
21.08.201: Implementeret

07.11.2016 Fra bevillingen ønskes nem adgang til at anmode om udbetaling af løntilskud (93766)
Der ønskes mulighed for, at virksomheden direkte fra bevillingen i VITAS får adgang til at anmode om udbetaling af løntilskud, fx i form at en knap ved siden af ’Ophør’ og ’Forlængelse’, som kunne hedde ’Anmodning’ eller lignende.I dag skal anmodning om udbetaling af løntilskud ske via Virk.dk eller ved at udfylde blanketten fra https://info.jobnet.dk/blanketter Ved at koble dette på VITAS vil det være en nem og mere helstøbt digital løsning for virksomhederne.
07.12.2016: Fra årsskiftet 2017 bliver det obligatorisk for virksomhederne at anvende NemRefusion til anmodning om udbetaling af løntilskud og i løbet af 1 halvår 2017 vil der fra bevillingen i VITAS blive etableret link direkte til NemRefusion. Indtil da er det muligt for de kommuner, der ønsker det, selv at linke til NemRefusion via beskedboksen i bevillingen.

27.10.2016 Skifte ansvarlig på en kladde (93337)
Det skal være muligt at skifte ansvarlig på en kladde.
27.10.2016: Ændringsønske oprettet.


20.10.2016 Tekstændring på automatisk udsendt ophørserklæring (93063)
I automatisk udsendte ophørserklæring i VITAS står der i indledende tekst at ”Løntilskud ophører om 7 dage”….
Det ønskes i stedet, den konkrete dato angives. Så er virksomheden fri for at kigge i bevillingen, når datoen på ophøret skal sættes.
24.10.2016: Vi tilføjer oprindelig start- og slutdato øverst i forlængelses- og ophørsblanketten.
Efterkommet, afventer implementering

10.10.2016: Skjule 'Inaktive brugere' i brugeradministration (92690)
Der ønskes mulighed for at skjule 'Inaktive brugere' i brugeradministration.
23.02.2017:  Ændringsønske opdateret.
Der er revisionsmæssige årsager til, at man ikke selv kan slette de inaktive brugere.
Mulig løsning vil være, at slette brugere der blev inaktiveret 5 år tilbage i tiden. (Lav prioriteret)

26.09.2016 Oplysning om virksomhedstype ønskes på bevillingsbilledet (92129)
Virksomhedstypen fremgår kun af ansøgningen – den har vi brug for i bevillingen.
07.12.2016: Efterkommet, afventer implementering

19.09.2016 Ønske om at kunne se advarsler på ansøgninger - historik (91915)
Der er et ønske om, at det skal være muligt, at se, hvilke advarsler, Vitas har givet på en ansøgning. Både når der er givet en bevilling- og når der er givet et afslag på en ansøgning. Det ville være meget brugbart i forbindelse med ledelsestilsyn. Det er ønsket at det alene er Jobcentre der kan se ’gamle advarsler’.
26.09.2016: Efterkommet, afventer implementering forventet primo 2018.

19.09.2016 Ønske om at kunne se ’Angivelse af arbejdstid’ på bevilling (91919)
Angivelse af arbejdstid ses på ansøgning. Der er ønske om at 'Angivelse af arbejdstid' også skal kunne ses på bevillingen. I forbindelse med optrapning af arbejdstiden, fra f.eks. 15 timer til 37 timer, fremgår det ikke af bevillingen og det er en væsentlig oplysning ift. arbejdsgiveren. 
26.09.2016: Efterkommet, afventer implementering.

13.09.2016 Ønske om borgers navn skal fremgå af oversigten over ansøgninger, for virksomheden (91990)
Når en virksomhed kigger i oversigten over ansøgninger, at borgerens navn også fremgår /  får en kolonne. På samme måde som listen over bevillinger.
28.10.2016: Efterkommet, afventer implementering.