Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringsønsker

  • Print Page

Ændringsønsker

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ændringerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes. 

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

20.02.2018: Mulighed for at mulighed for at genfremsende IGU-kladder (119048)
Der ønskes mulighed for at genfremsende IGU-kladder via papirflyverikon, på samme måde som man kan genfremsende de øvrige kladder.
20.02.2018: Ændringsønske oprettet

16.02.2018: Ønske om felt med mødetidspunkt (118979)
Der ønskes et felt med mødetidspunkt, placeret lige efter ugentlig timetal på bevillingen. Dette felt ønskes ikke obligatorisk.
16.02.2018: Ændringsønske oprettet

08.02.2018: Mulighed for at ændre kontaktoplysninger, efter at ansøgning og bevilling er godkendt (118759)
Kontaktoplysning er registreret forkert, fx med en forkert e-mailadresse, som bevirker, at en 'fremmed' modtager mailen i stedet for den person, som den er tiltænkt. Kontaktpersonen er ikke længere i virksomheden, eller har fået ny mail.
08.02.2018: Ændringsønske oprettet

05.02.2018: Note-ikon ønskes vist på alle oversigter (118624)
I Greve Jobcenter bruges noten meget for at holde overblik, og for at sikre, at der ikke er flere medarbejdere, der behøver at handle på sagerne.
Når der er tilknyttet en note,  ønskes note-ikon vises i oversigterne over Forlængelser og Ophør, på samme måde som note-ikonet vises  i oversigterne 'Ansøgninger', 'Bevillinger' og 'Søg'.
05.02.2018: Ændringsønske oprettet

01.02.2018:  Det ønskes tydeliggjort, at medarbejderrep. skal være ansat på p-nummeret (118524)
Det skal fremgå af ansøgningen, at den medarbejderrepræsentant, der underskriver, skal være ansat på p-nummeret, sådan at virksomheden kommer til at skrive under med tro og love på, at dette er tilfældet.
01.02.2018: Ændringsønske oprettet

22.01.2018: Mulighed for at indsende ansøgning om skånejob uden ansøgning bliver automatisk afvist (118116)
Jobcenter ønsker at ansøgning om skånejob ikke vil blive automatisk afvist af system, jobcenter ønsker at behandle disse selvom system kommer med advarsler.
22.01.2018: Ændringsønske oprettet

15.01.2018: '101 Mail til virksomhed' - Mulighed for redigering af udgående mails (117849)
Mulighed for at kunne redigere i den default-meddelelse, som virksomhederne modtager, når ansøgningen er sendt til jobcenteret, og hermed foretage en forventningsafstemning i forhold til behandlingstid.
15.01.2018: Ændringsønske oprettet

09.01.2018: (IGU) Registrere uddannelsesdage i Uddannelsesplanen, der ikke er hele tal (117473)
På baggrund af lovgivningen om AMU-uddannelsesforløb for tosprogede, så ønsker kommunerne at have mulighed for i kontrakten for Integrationsgrunduddannelsen i VITAS at registrere uddannelsesdage i Uddannelsesplanen, der ikke er hele tal. AMU-kurser bliver opgjort i kvarte, halve og trekvarte dage.
09-01-2018: Ændringsønske oprettet

19.12.2017: Borgers cpr-nr på tillægsbevilling (111424)
Det ønskes at borgers cpr-nr. på en bevilling tillige fremgår af tillægsbevilling på Mentor
19.12.2017: Ændringsønske oprettet

05.12.2017: Spørgsmål vedr. uddannelse på Voksenlærling (110273)
Spørgsmålet 'Har voksenlærlingen en erhvervsuddannelse, akademisk uddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse' ønsket altid stillet.
22.01.2018: Implementeret

10.11.2017: Tilføje tekst om muligheden for at underskrive med pen, hvis medarbejderrepræsentant ikke har e-mail (109279)
JC vil gerne have tilføjet tekst om, at det er muligt at underskrive med pen, når medarbejderrepræsentanten ikke har en mailadresse. Pt bliver man kun informeret om, at medarbejderrepræsentant kan skrive under med enten sit eget NemId-nøglekort eller et medarbejdercertifikat (nøglefil).
10.11.2017: Ændringsønske oprettet

03.11.2017: Sorter brugere i aktive og inaktive (109053)
JC ønsker at kunne sortere deres brugere med aktive og inaktive. Samt mulighed for at trække en liste til excel.
03.11.2017: Ændringsønske oprettet

03.11.2017: Ekstra kolonne til at søge på p nr. (109055)
JC ønsker en ekstra kolonne i udsøgning under Bevilling og Tilbud, så der kan udsøge på p nr.
03.11.2017: Ændringsønske oprettet

31.10.2017: Flytning af sager mellem 2 jobcentre (108925)
Der ønskes en smidig arbejdsgang når sager flyttes mellem 2 kommuner. Det kunne være advisering, måske via boblerne. Håndtering af oplysninger i Vitas skal være nemt tilgængelige.
31.10.2017: Ændringsønske oprettet 

27.10.2017: Mulighed for arbejdsgiver at udfylde borgers overenskomst- og pensionsforhold (108839)
JC ønsker at arbejdsgiver selv har mulighed for at udfylde borgers overenskomst- og pensionsforhold på en ansøgning om løntilskud.
27.10.2017: Ændringsønske oprettet

23.10.2017: Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling (108657)
Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23.10.2017: Ændringsønske oprettet

20.10.2017: Mulighed for stopfunktion ved underskrift (108574)
JC ønsker en stopfunktion i Vitas, så arbejdsgiver  ikke kan skrive under som både virksomhed og medarbejderrepræsentant.
20.10.2017: Ændringsønske oprettet

19.10.2017: Mulighed for at markere, at der ikke skal være medarbejderhøring i Fast-track-sager (borger i kontaktgruppe 8 – Tilmeldt uden ydelse) (108531)
Kommune vil gerne kunne markere, at en fast-track-ansøgning på en borger i kontaktgruppe 8 (Tilmeldt uden ydelse) ikke skal underskrives af en medarbejderrepræsentant
19.10.2017: Ændringsønske oprettet

17.10.2017: Ændre teksten til spørgsmålet "Er der i virksomheden etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger?" (108461)
JC ønsker at ændre formuleringen af spørgsmålet, så man kan undgå et muligt opmærksomhedspunkt/advarsel i ansøgningen.
Forslag til ny formulering: Er der aftalt eller etableret arbejdsfordelingsordninger på hele virksomheden, eller på det P-nummer/den afdeling hvor løntilskudsansættelsen skal foregå?
27.10.2017: Efterkommet, afventer implementering

11.09.2017: Liste med brugere og deres teamtilknytning (105446)
Det ønskes mulighed for at eksportere/udskrive listen med brugere (incl tem, e-mail og status på enten Excel eller PDF.
11.09.2017: Ændringsønske oprettet

06.09.2017: (VL) Opdeling af fane '2. Voksenlærlingen' (105293)
Når jobcentret starter ’Ansøgning om voksenlærling’ via ’Virksomhedssupport’ ønskes fane 2 opdelt. Jobcentret kan angive oplysninger på borgeren og virksomheden kan besvare spørgsmålene omkring 'Oplysninger om uddannelse', 'Oplysninger om beskæftigelse' samt omkring 'Offentlig støtte'.
31.10.2017: Ændringsønske efterkommet. Afventer implementering. 
Funktionalitet tilpasses så oplysninger gemmes pr. felt og ikke pr. fane.

04.09.2017: VL, Rækkefølge i oplysninger, vedr. grundforløb, RKV og udd-aftale (105177)
1. At virksomheden skal tage stilling til  ja eller nej, om voksenlærlingen har været på grundforløb. Hvis nej, går virksomheden videre. Hvis ja, skal virksomheden oplyse start (og slutdato) for det relevante grundforløb.
2. At virksomheden skal svare på, om personen har fået en RKV – ja eller ned. Hvis nej, går virksomheden videre. Hvis ja, så skal virksomheden oplyse startdato for RKV.
3. At virksomheden – men først efter at have svaret på grundforløb og RKV – skal skrive start og slutdato på uddannelsesaftalen.
04.09.2017: Ændringsønske oprettet

04.09.2017: VL, besked til JC, når virksomheden registrerer supplerende oplysninger (105178)
Automatisk melding til jobcentret, når virksomheden kommer med supplerende oplysninger. Baggrund: I øjeblikket får jobcentermedarbejderen ikke en melding, når jobcentret har bedt om ekstra oplysninger og virksomheden har (efter)udfyldt nogle oplysninger fx vedr. RKV og grundforløb.
04.09.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017: National liste - muligt at søge på regioner (104888)
Der ønskes at det er muligt at søge på regioner på den nationale liste. At der oprettes en kolonne med drop-down med menu på alle regioner.
25.08.2017: Ændringsønske oprettet

25.08.2017: Mødeadresse på ansøgning overføres til bevilling (104894)
Vedr. mødeadresse på ansøgningen, ønskes det overføres til bevillingen, hvis det er anderledes end virksomhedens adresse. 
06.09.2017: Efterkommet, afventer implementering

21.08.2017: Mail sendt vedr. mentor til arbejdsgiver, tilføjelse af info om udbetaling ab 405 (104719)
Der ønskes at der i mailen henvises til at søge om mentortimer gennem virk.dk på ab 405 udbetaling af mentor timer etc.
21.08.2017: Ændringsønske oprettet

21.08.2017: Mentorfunktionens indhold, antal time pr. uge (104718)

Der ønskes at det gøres tydeligt om det er minutter eller evt. laves til felter til både timer og minutter.

21.08.2017: Ændringsønske oprettet


18.07.2017: Tilbage til søgeresultat under kladder (102946)

Der ønskes at det er muligt at bruge tilbage knappen under kladder, til at komme tilbage til en liste der er fremsøgt i stedet for at vende tilbage til den fulde liste.

01.08.2017: Efterkommet, afventer implementering.


17.07.2017: Statistik for forlængelser (102923)

Mulighed for exel udtræk af 'Statistik over forlængelser

17.07.2017: Ændringsønske oprettet


14.07.2017: Mentor - beskrivelsesfelt ønskes obligatorisk (102903)

Det ønskes, at feltet ’Beskrivelse af mentorfunktionen og mentorens arbejdsopgaver’ gøres obligatorisk

14.07.2017: Ændringsønske oprettet


11.07.2017: Oversigt over alle kommunens aktive IGU-aftaler (102645)
For at få overblik over, hvor mange aktive IGU-aftaler, der er oprettet på kommunens borgere, ønskes et nyt punkt i menu-linjen: ’IGU’. Ved klik på ’IGU’ skal alle kommunes aktive IGU-aftaler vises, så man på den måde kender det aktuelle antal ved besvarelse af spørgsmål fra politikere og pressen.
11.07.2017: Ændringsønske oprettet

07.07.2017: Oversigt over tekster og mails, samt info om hvornår de sendes (102603)
Der ønskes et samlet overblik over, præcist hvilke tekster og mails, der sendes hvornår i forløbet.
07.07.2017: Ændringsønske oprettet

23.06.2017:  Ny status ”Set af virksomhed” på kladder sendt til virksomhed (102060)
Som virksomhedskonsulent vil det være nyttigt at kunne se i VITAS, om virksomheden er opmærksom på ansøgningskladden, dvs. om de har set den, men endnu ikke reageret.
Det kunne fx fremgå af historikken.
23.06.2017: Ændringsønske oprettet

21.06.2017: Statistik på ansøgninger opstartet via virksomhedsupport vs. af virksomheden selv (101992)
Se statistik for andelen af indgående ansøgninger, som er opstartet af Jobcentret via virksomhedssupport og hvor mange virksomhederne selv udarbejder.
21.06.2017: Ændringsønske oprettet

21.06.2017: Flere filtrerings muligheder i statistik over ansøgninger (101991)(91915)
Trække en statistik over ansøgninger der er godkendte og som på godkendelsestidspunktet havde en rød trekant markeret fordi der er belæg for en afvisning, og hvad grunden til afvisningen er.
26.06.2017: Afventer implementering, forventet primo 2018.

20.06.2017: Det skal være mere tydeligt for arbejdsgiver, når en kladde slettes (101936)
Når en arbejdsgiver klikker på ’Afbryd’, skal knappen i den efterfølgende dialogboks omdøbes til ’Slet’ for at gøre det tydeligt, at kladden slettes ved klik på knappen.
21.06.2017: Efterkommet, afventer implementering.

20.06.2017: Ønske om tilføjelse af link i den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling (101932)
I den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling, findes der kun et link til godkendelse af bevillingen. Der ønskes tilføjet et link, der giver arbejdsgiver adgang til VITAS.
20.06.2017: Ændringsønske oprettet. Analyse iværksat

20.06.2017: Et jobcenter ønsker, at der åbnes for disse obligatoriske felter, når der svares 'ja' til spørgsmålet om 'Er praktikken tiltænkt en bestemt person?' (101898)
Felterne, der ønskes:
* Slutdato
* Er der planlagt arbejdsfrie dage?
* Mødetid første dag
* Jobindhold
* Mødetider generelt 
* Formål med virksomhedspraktikken /løntilskud
* Skånehensyn(valgfrit):
* Kontaktforløb(valgfrit):  
* Fravær på virksomheden meldes til (kontaktperson på virksomheden – navn og telefon nr.)(Valgtfrit):
20.06.2017: Ændringsønsket oprettet. Analyse iværksat

20.06.2017: Ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigt over ansøgninger (101636)
Der ønskes en ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigten over ansøgninger.
Da cpr-nummer anvendes til at finde den relevante jobkonsulent, vil det lette arbejdsgangen i forbindelse med modtagelse af ’øremærkede’ ansøgninger i VITAS.
Som det er nu, skal man åbne ansøgningen for at se cpr-nummer.
14.06.2017: Ændringsønske oprettet

30.05.2017: Nyt søgekriterie 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger (101050)
Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over 
den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30.05.2017: Ændringsønske oprettet

23.05.2017: Visning af medarbejder telefonnummer (100857)
odtaget et ønske om, at at der bliver mulighed for at indsætte jobcentermedarbejderens telefonnummer i brugeradministrationen (ikke obligatorisk) og at dette telefonnummer vises for virksomhederne ved bevilling mm.
23.05.2017: Ændringsønske oprettet

19.05.2017: Mulighed for fast vedhæftning af dokument (100564)
Ønske om mulighed for fast vedhæftning af dokument på bevilling
19.05.2017: Ændringsønske oprettet

15.05.2017: Ny kolonne 'Ønsket startdato' på sendte kladder (100514)
På sendte kladder ønskes tilføjet kolonne 'Ønsket startdato'.
På den måde, vil det være nemt at bruge ”sendte kladder” til at holde øje med de virksomheder som skal have en rykker. Måske have kontakt med virksomheden, inden en borger skal starte i tilbud.
17.05.2017: Efterkommet, afventer implementering.

02.05.2017: Advarsel ved tilkobling/modtagelse af gentagen VP (99810)
1. Advarsel, ved modtagelse af ansøgning om virksomhedspraktik med en 'øremærket' borger, der tidligere har været i virksomhedspraktik i samme virksomhed.
2. Ligeledes en advarsel, ved tilkobling af borger på 'ikke øremærket' ansøgning om virksomhedspraktik, hvor borgeren tidligere har været i virksomhedspraktik.
Tilføjelse, tilsvarende løntilskud.
02.05.2017: Ændringsønske oprettet

01.05.2017: Ved skift mellem fanerne Godkendelse og Afvisning ønskes teksten gemt (99104)
Når man på en ansøgning skifter mellem fanerne Godkendelse og Afvisning, forsvinder tekst, man har indskrevet. Teksten ønskes gemt ved skift mellem fanerne.
10.04.2017: Ændringsønske oprettet

23.03.2017: Fritekstfelt i opsummeringsfanen, som tydeligliggøres på ansøgningslisten (98193)
En løsning, med et særlig fritekstfelt i opsummeringsfanen, som så gøres mere tydelig på ansøgningslisten over indkomne ansøgninger.
23.03.2017: Ændringsønske oprettet.

20.03.2017: Statistik på antal sager på medarbejderniveau (98002)
Der ønskes mulighed for at se statistik på medarbejderniveau, i forhold til ansøgninger og bevillinger.
20.03.2017: Ændringsønske oprettet.

03.03.2017: Det skal fremgå tydeligt hvis Virksomhed ønsker at blive kontaktet (97473)
Når virksomhed har markeret at de ønsker at blive kontakt: 
Skal det fremgå på listen over 'Ansøgninger', måske i en kolonne og/eller i de blå bobler på forsiden.
03.03.2017: Ændringsønske oprettet

24.02.2017: ’Intern note på sagen’, skal fremgå af søgeliste (97206)
Det ønskes vist på søgelisten, hvis der er en ’Intern note på sagen’.
24.02.2017: Ændringsønske oprettet.

23.02.2017: Vejledning til excel-ark-funktion (97140)
Vejledning indeholdende beskrivelse af excel-ark funktion ønskes.
23.02.2017: Ændringsønske oprettet.

08.02.2017: Oprette jobcenterspecifikke standardtekster (96717)
Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23.06.2017: Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc, så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

08.02.2017: Mulighed for tillægsinfo ved praktik/løntilskud (96711)
Ønske om, at det er muligt at vinge af, hvis virksomhedspraktik/løntilskud kombineres med ordinære timer med tilhørende vejledning – f.eks. hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde ansættelseskontrakt, hvornår man skal betale feriepenge og pension.
22.05.2017: Efterkommet, afventer implementering.

07.02.2017: Knappen ”overtag ansøgning” ændres til ”sæt ansvarlig” (96668) 
Det foreslås at knappen ”overtag ansøgning” ændres til ”sæt ansvarlig”, så man kan vælge frit blandt kollegerne. Det er temmelig bøvlet nu, vi skal åbne ansøgningen og finde ansvarlig, bakke tilbage – trykke på sæt ansvarlig, sætte flueben ved tilbuddet og sætte ansvarlig på. Det var meget nemmere, hvis ”overtag” kunne ændres til ”sæt ansvarlig”
13.02.2017: Efterkommet, afventer implementering.

17.01.2017 Det ønskes gjort tydeligt, at godkendelse af ansøgning ikke er en bevilling (96096)
Der ønskes indføjet en tekst under Jobcenterkommentar, når en ansøgning er godkendt. Denne tekst skal tydeligt gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at borgeren ikke må starte i virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen, før der foreligger en godkendt bevilling.
Derudover ønskes den samme besked i den e-mail, som arbejdsgiveren modtager, når ansøgningen er godkendt.
17.01.2017: Ændringsønske oprettet

16.01.2017 Fjernelse af automatisk afvisning (96418)
Vi oplever desværre frustration hos arbejdsgivere, som forsøger at lave ansøgninger som automatisk bliver afvist af VITAS. Ideen med den automatiske afvisning er principielt god nok, hvis systemet f.eks. konstatere, at forholdstalskravet øjensynligt ikke er opfyldt. Og det er faktisk her kernen i problemet opstår! VITAS kan kigger objektivt på antal ansatte og antal i aktivitet – og dermed afgøres om ansøgning skal afvises. Men desværre er tallene jo kun halvdelen af forholdstalskravet, da en startdato er lige så vigtig. Vi oplever netop, at ansøgninger afvises UDEN hensyntagen til den angivne startdato. Konkret har arbejdsgiver det maks antal i aktivitet, men søger om et løntilskud som forlængelse af en praktik – (og denne ansøgning SKAL være på plads inden udløb af praktikken, hvis man ønsker at undgå huller i aktiveringen) Men fordi arbejdsgiver på ansøgningstidspunktet jo har kandidaten i praktik, så afvises ansøgningen automatisk med henvisning til at forholdstallene ikke er opfyldt - SELVOM startdatoen er angivet til at være efter afslutningsdatoen af praktikken og forholdstallene her jo automatisk vil være i orden! (...)
09.01.2018: Er løst ved at, Virksomheden skal svare på, om forholdstal er opfyldt på starttidspunkt for forløb.

13.01.2017 Ny kolonne ønskes i 'Virksomhedssupport’ i oversigten 'Ansøgninger' (95980)
I Virksomhedssupporten kan der i oversigten 'Ansøgninger' ligge mange ansøgninger, så det kan være svært at finde de ansøgninger, som man selv har oprettet. Der ønskes en nemmere måde at finde 'egne' ansøgninger, fx en ekstra kolonne, som viser, hvem der har oprettet ansøgningen.
13.01.2017: Ændringsønske oprettet

21.12.2016 Notifikation når jobcentret godkender praktikaftale til leverandøren (95404)
Leverandør til Jobcenter København, har spørgsmål omkring håndtering af praktiketablering, når København overgår til Vitas.dk. Der ønskes mulighed i systemet vitas for, at leverandør kan få besked fra Vitas.dk, når en praktikaftale er godkendt af Jobcentret/kommunen.
21.12.2016: Ændringsønske oprettet

22.11.2016 Særlig aftale, mulighed for registrering allerede på ansøgningen (94325)I forhold til feltet særlig aftale som findes i bevillingsdelen, ønsket at dette laves til et felt i ansøgningsdelen, hvor feltet ikke er et ”SKAL” felt som skal udfyldes. Dette er et ønske fra  jobkonsulenter som forbereder ansøgningen og allerede fra start kender fx skånebehov som skal udfyldes i dette felt.
22.11.2016: Ændringsønske oprettet

27.10.2016 Skifte ansvarlig på en kladde (93337)
Det skal være muligt at skifte ansvarlig på en kladde.
27.10.2016: Ændringsønske oprettet.

20.10.2016 Tekstændring på automatisk udsendt ophørserklæring (93063)
I automatisk udsendte ophørserklæring i VITAS står der i indledende tekst at ”Løntilskud ophører om 7 dage”….
Det ønskes i stedet, den konkrete dato angives. Så er virksomheden fri for at kigge i bevillingen, når datoen på ophøret skal sættes.
24.10.2016: Vi tilføjer oprindelig start- og slutdato øverst i forlængelses- og ophørsblanketten.
Efterkommet, afventer implementering

10.10.2016: Skjule 'Inaktive brugere' i brugeradministration (92690)
Der ønskes mulighed for at skjule 'Inaktive brugere' i brugeradministration.
23.02.2017:  Ændringsønske opdateret.
Der er revisionsmæssige årsager til, at man ikke selv kan slette de inaktive brugere.
Mulig løsning vil være, at slette brugere der blev inaktiveret 5 år tilbage i tiden. (Lav prioriteret)

26.09.2016 Oplysning om virksomhedstype ønskes på bevillingsbilledet (92129) Virksomhedstypen fremgår kun af ansøgningen – den har vi brug for i bevillingen.
07.12.2016: Efterkommet, afventer implementering

19.09.2016 Ønske om at kunne se advarsler på ansøgninger - historik (91915)
Der er et ønske om, at det skal være muligt, at se, hvilke advarsler, Vitas har givet på en ansøgning. Både når der er givet en bevilling- og når der er givet et afslag på en ansøgning. Det ville være meget brugbart i forbindelse med ledelsestilsyn. Det er ønsket at det alene er Jobcentre der kan se ’gamle advarsler’.
26.09.2016: Efterkommet, afventer implementering forventet primo 2018.

19.09.2016 Ønske om at kunne se ’Angivelse af arbejdstid’ på bevilling (91919)
Angivelse af arbejdstid ses på ansøgning. Der er ønske om at 'Angivelse af arbejdstid' også skal kunne ses på bevillingen. I forbindelse med optrapning af arbejdstiden, fra f.eks. 15 timer til 37 timer, fremgår det ikke af bevillingen og det er en væsentlig oplysning ift. arbejdsgiveren. 
26.09.2016: Efterkommet, afventer implementering.

13.09.2016 Ønske om borgers navn skal fremgå af oversigten over ansøgninger, for virksomheden (91990)
Når en virksomhed kigger i oversigten over ansøgninger, at borgerens navn også fremgår /  får en kolonne. På samme måde som listen over bevillinger.
28.10.2016: Efterkommet, afventer implementering.