Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Status på anvendelse af - Virksomhedspraktik

  • Print Page

Status på anvendelse af - Virksomhedspraktik

Dette kort viser, hvor langt kommunerne er med implementering af VITAS i forhold til virksomhedspraktikbevillinger. Kortet på denne side viser, hvor stor en andel af virksomhedspraktikbevillinger der er oprettet i VITAS i hver kommune.

 

Kortet viser tal for november 2017.

 

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 75 procent.
  • Gul: Jobcentre med en andel på mellem 25 procent og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 25 procent.
  • Grå : Jobcentre der ikke har haft nogle ansøgninger i den gældende måned

Gennemsnit på landsplan
På landsplan er andelen af alle bevillinger oprettet i VITAS 87,2 procent.

Datagrundlag
Kortet er opdateret den 08.02.2018 med data fra november måned. Data på antallet af bevillinger oprettet i VITAS er trukket fra VITAS, mens antal bevillinger i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk og stammer fra aktivitetsregistreringer, der bliver foretaget i jobcentrenes fagsystemer.

Beregningsgrundlag
Bevillingsandelen i VITAS udregnes således: (Antallet af bevillinger af virksomhedspraktik oprettet i VITAS / antallet af aktiviteter om virksomhedspraktik opgjort på Jobindsats.dk)*100

Næste opdatering
Kortet opdateres næste gang ultimo marts 2018.

Arkiv

Kontakt og spørgsmål
Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til Igor Stiftar (igs@star.dk). 

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.